FESTIVAL DEMOKRACIE A NGO MARKET ONLINE

FESTIVAL DEMOKRACIE A NGO MARKET ONLINE

6.10. 2020 - Festival demokracie a NGO Market online jsou doprovodným programem konference Forum 2000...

Festival demokracie 2020

Doprovodný program 24. konference Forum 2000
5. října – 17. listopadu 2020 online
#fedem

Poslání
Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se vzájemně učit naslouchat a hovořit jeden s druhým, protože naše budoucnost je společná a máme ji ve svých rukou.

Vize
Naším cílem je vytvořit každoroční celonárodní tradici Festivalu demokracie s mezinárodním přesahem, kdy se na různých místech v Česku a v blízkém zahraničí debatuje o aktuálních otázkách a předkládají se nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost. Akce, do které se budou chtít zapojit všichni, kdo zastávají demokratické hodnoty.

Festival demokracie 2020 online
5. října – 17. listopadu 2020

S ohledem na probíhající pandemii byl Festival demokracie přesunut do online prostoru. Program Festivalu demokracie můžete sledovat symbolicky od 9. října do 17. listopadu, kdy společně Festival demokracie ukončíme oslavou svobody na den studenstva.

Vzhledem k tomu, že cílem projektu je vyvolat diskuzi napříč společností, bude i v letošním roce program plný debat, do kterých se můžete živě zapojit. Debaty organizujeme již tradičně ve spolupráci s partnery Festivalu demokracie. Společně s Politologickým klubem Fakulty sociálních věd budeme hovořit například o lidských právech v zahraniční politice České republiky, se Zastoupením Evropské komise v ČR o tom, jak si Evropská Unie poradí s koronavirem a s projektem Sinopsis potom otevřeme téma Čínského vlivu v České republice.

Jednotlivé diskuze bude možno sledovat na facebookových stránkách Festivalu demokracie a jejich záznamy potom na YouTube kanálu Fora 2000. 

NGO MARKET 2020 ONLINE

O projektu
S ohledem na vývoj pandemie se letošní NGO Market poprvé za dvacet let neuskuteční fyzicky. Ačkoliv se pro vaše a naše bezpečí nesejdeme osobně, na NGO Market 2020 se můžete během podzimu těšit v jeho online podobě. Zajímá Vás, jak je možné se zapojit do dobrovolnické činnosti? Nevíte, jakou neziskovou organizaci byste rádi podpořili? Chcete se něco dozvědět o konkrétní neziskovce? Od toho je tu pro Vás NGO Market PO SÍTI!

Veletrh neziskových organizací NGO Market je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Jeho cílem je především prezentace činnosti neziskových organizací široké veřejnosti, posilování kapacit pracovníků neziskovek a podpora navazování kontaktů mezi neziskovým sektorem a jeho partnery.

sobotu 10. října 2020, kdy jsme se měli setkat na Střeleckém ostrově, se uskuteční online diskuze zabývající se problematikou neziskových organizací a občanské společnosti. 

2.–6. listopadu 2020 proběhne „Týden pro neziskový sektor“.  Během tohoto týdne Vám v krátkých video příbězích představíme jednotlivé neziskové organizace. Týden pro neziskový sektor doplní doprovodný program, včetně online diskuzí, na který se můžete těšit již nyní.

Vyvrcholením Týdne pro neziskový sektor bude spuštění nového podcastu, ve kterém dostanou prostor zástupci jednotlivých neziskových organizací. Tak, abyste společně s námi mohli odhalit, kdo se za jednotlivými jmény organizacemi skutečně skrývá. Co je každý den motivuje do práce, co řeší a co vše lze vlastně vyřešit.

Pro zástupce neziskových organizací chystáme rovněž online odborné workshopy, zaměřené na posilování kapacit.

I ve virtuálním prostoru zůstává mottem NGO Marketu stále velmi aktuální výzva „Mluvme spolu“. Mluvme spolu, neboť slova mají velkou moc a mohou se stát v mnohých situacích potřebnou laskavou náručí. Zajímejme se, jak můžeme tvořivě hledat nové cesty ke kultivované výměně názorů, jak vést dialog, jak slova ztvárnit a zpodobnit, inspirujme se a mějme odvahu stále se učit a vzdělávat. 

Všechny aktuální informace budeme postupně uveřejňovat na webu a sociálních sítích NGO Marketu.

www.forum2000.cz

bez autora

reklama