ARTWALL GALLERY - Ekobuňka AVU: Vlastenecká klima agitace

ARTWALL GALLERY - Ekobuňka AVU: Vlastenecká klima agitace

4.8. 2020 - Vernisáž výstavy proběhne 3. 8. 2020, od 18:00 v Pražské tržnici v Hale 19 (Bubenské nábřeží 306/13, Praha) v rámci Bienále Ve věci umění. V rámci vernisáže se uskuteční interaktivní performance uskupení Spielraum Kollektiv s názvem „Eko zpovědnice“. Výstava proběhne od 3. 8. do 7. 10. 2020 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze.

Návrat k normálu není možný
Na panelech galerie Artwall jsou vystaveny snímky zdevastované krajiny s vysušenou půdou, kouřícími komíny a umírajícími stromy. Fotografie doplňuje text, který je všem občanům České republiky důvěrně známý: „zemský ráj to na pohled“. Jedná se o dílo uměleckého kolektivu Ekobuňka AVU, ve kterém se slova české hymny spojují s fotografiemi zachycujícími zničené životní prostředí. Výstava s názvem „Vlastenecká klima agitace“ je kritikou politického nastavení, které sice apeluje na povrchní patriotismus, ale přitom nevěnuje pozornost ničivému dopadu klimatické krize na českou krajinu. Zatímco národní symboly jsou chápány jako nedotknutelné, země je vnímána jako místo, které je možné beztrestně plundrovat a devastovat. Odkazem ke sdíleným symbolům výstava oslovuje lidi, kterým bylo téma ochrany životního prostředí dosud lhostejné.
„Voda už často po lučinách nehučí, země je a bude vyschlá. Zničené jsou i lesní porosty. V sadě se už neskví jara květ – meruňky letos umrzly,“ uvádí autorský kolektiv a dodává: „Chceme poskytnout ironický pohled na zastaralý systém, který nereflektuje rychle se měnící realitu. Pokud není vůle ho zrušit, pojďme ho měnit." Patriotismus spojený s lokálně chápanou státní příslušností nepřináší východisko z aktuální klimatické krize. „Nacionalistická ideologie nefunguje, řešení vyžaduje rozsáhlou mezinárodní spolupráci, stejně jako problém sám, má globální úroveň " konstatují umělci a umělkyně.
Projekt zvítězil v otevřené výzvě galerie Artwall nazvané „Návrat k normálu není možný". Galerie Artwall se ve výzvě zaměřila na téma transformace společnosti po pandemii COVID-19. Často slyšíme výzvy, abychom se vrátili k normálu. Způsob života, který naše společnost považuje za normální, je však ve vztahu k naší planetě jednoznačně destruktivní a mohl by vést ke globálnímu kolapsu. „Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je zapotřebí využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí. Na to upozorňuje i výstava Vlastenecká klima agitace na Artwall." uvádějí kurátorky galerie Artwall Lenka Kukurová a Zuzana Štefková.

V rámci vernisáže se od 16:00 do 20:00 uskuteční interaktivní performance uskupení Spielraum Kollektiv s názvem „Eko zpovědnice“. Zde se můžete vyzpovídat ze svých eko-hříchů. Rezervace na adrese: ekozpovednice@gmail.com.

O autorech:
Ekobuňka AVU je nehierarchická skupina sdružující umělce a umělkyně na Akademii výtvarných umění v Praze, kterým není lhostejné životní prostředí. Ekobuňka je součástí širšího klimatického hnutí.

Více informací: www.artwallgallery.cz

bez autora

reklama