LÉTO S VELBLOUDEM

LÉTO S VELBLOUDEM

30.6. 2020 - Projekt bude probíhat v období od 25/6 do 18/9, v časech mezi 18 a 22 hodinou, kdy proběhne 40 kulturních večerů se zaměřením na alternativní umělecké produkce (koncerty, djs, divadelní performance) v prostorách letní scény u KD Slavie v Českých Budějovicích, Jirsíkova 243/2.

Festival v těchto místech je tradiční kulturní akcí, která oživuje v letních měsících krásné místo v těsné blízkosti centra jihočeské kulturní metropole města České Budějovice. Vzhledem k tíživé situacei, která zasáhla všechny obyvatele naší republiky a zejména sektor kultury, jsme se rozhodli, že letošní festival pojmeme jako možnost jak představit více interpretů v rámci většího počtu večerů za maximálního nasazení zaměstnanců z kulturního prostředí. Cílem je pomoci všem zúčastněným překonat období krize, tak aby došlo k vzájemné podpoře a propojení jednotlivých složek, nezbytných pro fungování kultury, tak jak jsme ji znali před koronavirem. 

Prostřednictvím grantu chceme poskytnout prostor umělcům z hudební obce, kteří mají v současné době potíže s obživou nebo vlastní prezentací na akcích. Festival bude, jako tradičně, se vstupem zdarma, bude vybíráno dobrovolné vstupné a bude zajištěn prodej občerstvení. Dobrovolné vstupné bude plně použito pro pokrývání honorářů interpretům, z prodeje občerstvení budou financovány náklady spojené s pronájmy prostor, technické a materiální náklady, výplaty zaměstnancům festivalu a případné doplacení honorářů interpretů. Pro tento rok máme potvrzeny následující  interprety: Lenka Dusilová, Znouzectnost, Už jsme doma, Xavier Baumaxa, Ondřej Fencl a Hromosvod, Bára Zmeková, The Drain, Love Gangsters, Seventh Passion, MessenJah, Jiříkovo Vidění, Nauzea Orchestra, Ficture, Štěpán Soukup, Budweis Drunken Bastards, End of Scream, Naked Proffesors, Nixon Lads, LEX BARKER, kool-aid, Rytmy Srdce, Čardáš Klaunů, Prášek Proti Blbosti, Kläuni, Znitra, Oči, River of the lost souls, Arthemion, Neurotic Machinyry, Utíkej, Driák, Blackout Djs, Opidum sound, Above, Metalmode, Space DeTour, The OwnRoadies, Green Frog Feet, Přístup možný, Hovno Pankáči, End of Scream, JANET A, VANDA,  a jednáme s dalšími nebo čekáme na potvrzení od interpretů Čisté Tvary, Vltava, První Hoře, David Pomahač, The Complication, Terne Čhave, Zabelov Group, Pirates of the Pubs, Krize Středního Věku, Slam Poetry a mnoho dalších, vše bude přímo závislé na vývoji festivalu a případného grantu nebo sbírky spuštěné na portále Donio.cz. Rádi bychom jak interpretům tak zaměstnancům festivalu zajistili výše honorářů, které odpovídají jejich činnosti a které si zaslouží.

Předešlý ročník festivalu proběhl v plně plánovaném rozsahu, byl rozšířen o jeden koncertní večer a v průběhu festivalu byli přizváni na jednotlivé večery také dříve neplánovaní interpreti. Vzhledem k poskytnutému grantu ze strany magistrátu města České Budějovice ve výši 220 tis se nám podařilo připravit bohatý a pestrý program (viz přiložený plakát programu bez v. u. večera a nových interpretů). Festival proběhl bez problémů a všechny nečekané situace byly vyřešeny s ohledem a respektem ke všem zúčastněným. Na festivalu se vybíralo dobrovolné vstupné, které jsme se rozhodli věnovat na dobročinné účely (vzhledem k poskytnutému grantu). Na dobrovolném vstupném jsme vybrali částku 115.712,- Kč, kterou jsme darovali rodině Lukáše Kutiše, 11 ti letého chlapce, který podstoupil v kardiocentru Motol transpozici velkých cév a má také mnohočetné vývojové vady, trpí obrnou lícního nervu, trpí autismem, neslyší, má zhoršený zrak a je klientem českobudějovického centra Arpida. Po závěrečném koncertu byl slavnostně předán šek mamince malého Lukáška. Počet návštěvníků odhadujeme mezi 7 – 10 tis za celý festival.

Celý festival bude zajištěn profesionálním ozvučením, osvětlením a online přenosem jak na stávajících platformách KULTURA DOMA tak na nově založených v rámci Music Bar Velbloud.

V rámci večerů plánujeme také workshopy se zaměřením na aktivity spojené s on-line přenosy a to převážně pro manažery kulturních zařízení respektive jejich techniky, ale také pro zájemce z řad návštěvníků festivalu, kde předpokládáme proškolení nebo seznámení s technickým zajištěním až 200 osob.

Již funkční online kanály, na kterých bude probíhat přenos:

https://www.kulturadoma.cz/
https://www.facebook.com/kulturadomacz/
https://www.instagram.com/kulturadoma.cz/ 

Počty shlédnutí akcí na v. u. kanálech (rovná se počtu zakoupených lístků):

Vítkovo kvarteto: 183
Collegium : 123
Premiéra Palečka: 105

Nejvyšší traffic na webu: 1964, 26.4., kdy probíhalo zahájení Společenských večer přátel Vítkova kvarteta a zároveň jejich koncert 

Realizovaných přenosů přes platformu KULTURA DOMA již bylo zhruba 50, přidáváme odkazy na ty neúspěšnější, které jsou v archivu. Většina z nich je uchována v archivu (vždy záleží na rozhodnutí umělce, pokud chce záznam archivovat či ne).

https://www.kulturadoma.cz/serviceItem/56
https://www.kulturadoma.cz/serviceItem/45
https://www.kulturadoma.cz/serviceItem/30
https://www.kulturadoma.cz/serviceItem/33

Zahájení projektu Kultura doma doprovázelo silné PR. Zmínky se objevily v tištěných médiích, jako Hospodářské a Lidové noviny, stejně jako na on-line kanálech Reflex, ČT24, Novinky.cz či kulturní platformě Culturenet.cz.

Po skončení letního festivalu bude projekt on-line přenosů dále pokračovat ve vnitřních prostorách všech kulturních zařízení, kde o tuto aktivitu projeví zájem. Cílem je propojení živých kulturních představení s on-line přenosy pro zvýšení povědomí o nekomerčních uměleckých projektech široké veřejnosti a zvýšením, respektive oživením, umírající návštěvnosti kulturních představení. Z pohledu interpretů a umělců zlepšení prezentace jejich tvorby. Z pohledu provozovatelů jednotlivých kulturních zařízení zlepšení prezentace jejich kulturních stánků s možným zdrojem příjmů z těchto aktivit, na doplnění rozpočtů pro snazší fungování v kulturním sektoru a větší možností v podpoře nových projektů mladých umělců a talentů.

Projekt bude probíhat ve spolupráci 3 subjektů, kde společnost SUBKULTURA z. s. bude zajišťovat produkční, propagační a uměleckou část projektu přes vlastní sociální sítě – https://www.facebook.com/MusicBarVelbloud/notifications/, https://www.facebook.com/letniscenaslavie/notifications/ a web http://www.velbloud.info/ - včetně zajištění technického zázemí festivalu (ozvučení a osvětlení živé produkce festivalu ve spolupráci s jednotlivými techniky), společnost KULTURA DOMA bude zajišťovat technické a technologické zajištění on-line přenosů a jejich propagaci a společnost RECNROLL s.r.o. bude zajišťovat část spojenou s občerstvením, hygienou a bezpečností průběhu festivalu a z výnosů z prodeje občerstvení bude financovat všechny náklady spojené s technickým a materiálním zajištěním festivalu a mzdy jednotlivých zaměstnanců.  Aktuálně předpokládáme 20 zaměstnanců (15 za SUBKULTURU/RECNROLL; 5 za KULTURA DOMA. Do projektu počítáme se zapojením  ca 200  umělců a interpretů.

 

bez autora

reklama