OBNOVA VARHAN DOBŘÍŠ

OBNOVA VARHAN DOBŘÍŠ

29.5. 2020 -

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši

Pneumatické dvoumanuálové varhany z dílny Josefa Vanického z Třebechovic pod Orebem, postavené roku 1898, byly z důvodu nevratného poškození červotočem koncem 90. let minulého století odstraněny. Z varhan zůstala pouze méně poškozená pseudobarokní varhanní skříň, která bude využita pro vestavbu nového nástroje.Stavby nových varhan se ujala Varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova. Půjde o nástroj nový, částečně inspirovaný dispozicemi používanými v polovině 19. století.  Varhany budou postaveny moderním způsobem, s moderní mechanickou trakturou a soudobým vzduchovým hospodářstvím. Navrhovaný nástroj je koncipován s ohledem k danému prostoru, bude mít dva manuály, 15 rejstříků a 987 píšťal. Cena nástroje je 4 300 000 Kč. V srpnu 2018 byla podepsána Smlouva o dílo na zhotovení nástroje pro kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši mezi římskokatolickou farností a dodavatelem varhan, Varhanářskou dílnou Kánský-Brachtl.  Termín předání a převzetí díla je stanoven na 30. květen 2021, v den svátku Nejsvětější Trojice (patrocinium kostela).  V průběhu roku 2019 proběhly truhlářské práce na opravě a doplnění varhanní skříně včetně nosné konstrukce varhanního stroje, byly zhotoveny kovové píšťaly I. a II. manuálu včetně předintonace a vyrobeny dřevěné píšťaly. Práce pro rok 2020 jsou sjednány v rozsahu zhotovení vzdušnice pro  I.a II. manuál a vzdušnice pro pedál, výroby měchu, traktury hracího stolu, pedálnice a lavice.

Finanční sbírku na nové varhany pořádá Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Sbírka byla odstartována v květnu 2015 a ke konci roku 2019 dosáhla částky 3 miliony 362 tisíc korun, což přestavuje 78%  ceny nového nástroje.

Více informací o dobříšských varhanách a způsobech financování, včetně možnosti adopce píšťal získáte na webových stránkách Sdružení.

Transparentní účet pro zasílání finančních darů: 115-99660227/0100

Adresa sdružení : Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš

IČO : 03977447

www.varhanydobris.cz

www.facebook.com/varhanydobris/

info@varhanydobris.cz

Již pátým rokem je pořádán cyklus koncertů pro varhany, určený všem přátelům a podporovatelům varhan. Tyto koncerty, které našly své posluchače, významně obohacují kulturní život v Dobříši a zároveň jsou podpůrným programem k zajišťování finančních prostředků.

KONCERTY PRO VARHANY  2020

 6.9.2020 od 19.00 hodin  – Zámek Dobříš - Zrcadlový sál            „GOSPEL SONGS“

Zuzana Stirská & Fine Gospel Time , odlehčený gospl a spirituály

20. 9.2020 od 19.00 hodin   - kostel Nejsvětější Trojice Dobříš      „ULTRAKVISTÉ V ČECHÁCH“

Vokální soubor Gontrassek - um. vedoucí Jan Baťa                                                               

České liturgické zpěvy, které zaznívaly v utrakvistických kostelích v Čechách pozdního 15. století

18.10.2020 od 19.00 hodin   - kostel Nejsvětější Trojice Dobříš   „NAPŘÍČ STALETÍMI“

Piccolo coro & Piccola orchestra – řídí Marek Valášek                                                          

 C. Monteverdi, T. Luis de  Victoria,  Z. Lukáš, E. Whitacre,  F. M. Bartholdy , W. A. Mozart

29 .11.2020 od 19.00 hodin  – Zámek Dobříš - Zrcadlový sál       „VEČER S ČESKOU HUDBOU“    

Škampovo kvarteto - Helena Jiříkovská –  housle,  Adéla Štajnochrová – housle, Martin Stupka – viola, Lukáš Polák - violoncello

 J. Suk,  L. Janáček,  A. Dvořák                                              

13. 12.2020 od 17.00 hodin   - kostel Nejsvětější Trojice Dobříš    „PÍSNĚ V ADVENTNÍM ČASE“

Dobříšský chrámový pěvecký sbor pod vedením Mgr. Petry Šimkové

 

 

bez autora

reklama