Učíme středoafrické učitele učit hrou

Učíme středoafrické učitele učit hrou

9.12. 2019 - Nezisková organizace SIRIRI v roce 2015 přišla s novým vzdělávacím programem Škola hrou ve Středoafrické republice...

„Ema darál húst,“ neboli v maďarštině „Ema mele maso.“ Co byste řekli na to, kdyby se vaše děti učily číst ve škole v jazyce, kterému nerozumí? Ve většině středoafrických škol se přesně to děje. Děti se učí pouze ve francouzštině, přitom doma a ve svém okolí před nástupem do první třídy slyší jen mateřské nářečí sango. A kdo zná francouzštinu, ví, jak rozdílná je ve své psané a mluvené formě. Kvalita výuky navíc není vysoká a učení je často založené jen na pasivním memorování. Chybí učebnice, pomůcky i příležitost k dalšímu vzdělávání učitelů. Není tedy divu, že více než polovina dětí se po ukončení prvního stupně základní školy číst prostě nenaučí.

Nezisková organizace SIRIRI v roce 2015 přišla s novým vzdělávacím programem Škola hrou ve Středoafrické republice. Jeho odbornou kvalitu garantují čeští pedagogové, spolupracující se SIRIRI. Cílem programu je zlepšit kvalitu výuky na prvním stupni. Hlavní změnou ale musí projít především učitel. Aktivitu při vyučování by měl převést na děti a proměnit se z „předkladatele mouder“ na „průvodce vzděláváním“.

Komenský ve středu Afriky
SIRIRI v srpnu 2019 pořádala další kurzy pro středoafrické učitele. Metodika, kterou si osvojují, vychází z myšlenek J. A. Komenského a z principů moderní pedagogiky 21. století. Ve třídách vyškolených učitelů už tedy nezní dlouhé opakované texty v nesrozumitelném jazyce, které se děti učily dříve memorovat. Prostor dostává interaktivita, dialog a kreativita. Učitelé navíc mají nově k dispozici řadu pomůcek: slabikáře v rodném jazyce sango, čítanku, sady písmenek, živou abecedu a některé třídy jsou vyzdobeny nástěnnými didaktickými kresbami, které se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím. Vyškolených učitelů je téměř 500 a učitelé se slabikářem dobře pracují. Na školení přijíždějí učitelé z velkých měst, ale i malých zapomenutých škol v buši. To, že se školí i učitelé z venkovských oblastí, považují za úspěch školní inspektoři, kteří pořádání kurzů podporují.

Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity (www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2019 umístila jako 165. ze 167 sledovaných zemí.

SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

Další informace najdete na webových stránkách www.siriri.org.

 

bez autora

reklama