R1 Goat
Právě hraje:
RAO UPPALURI
12:00 - 13:00
on-line přehrávač
Fotograf Festival #9

Fotograf Festival #9

9.10. 2019 - Fotograf Festival reflektuje prapočátky a raná léta české i středoevropské post-totalitní demokracie....

Fotograf Festival #9
Archeologie euforie: 1985–1995
26. 9. – 14. 11. 2019

Již 9. ročník festivalu s názvem „Archeologie euforie“ představí výstavy, doprovodný edukativní program a diskuze věnované transformaci společnosti z totalitního režimu do kapitalismu v letech 1985–1995. Bohatý festivalový program odprezentuje ve více než desítce galerií domácí i zahraniční autory, ale i to nejzajímavější z archivů institucí. Díky unikátnímu projektu online databáze „Má historie” se můžete zapojit i vy.

Fotograf Festival se dlouhodobě věnuje tématům, která rezonují ve společnosti. V předcházejících ročnících se zabýval například proměnou pracovního a volného času, digitalizací každodenního života, nebo transformací ve vnímání vztahu kultury a přírody. Letošní téma se vztahuje k výročí 30 let od Sametové revoluce, rekapituluje postupný vývoj přibližně od 80. let až po definitivní nastolení neoliberálního kapitalismu ve společnosti.

Na konci roku 1989 došlo v celém tehdejším „východním bloku“ k pádu totalitních režimů, který radikálně předznamenal vývoj dalších desetiletí. Dosud převažující bipolární pohled na tehdejší politické změny přitom celou situaci často zjednodušuje. S dnešním dostatečným odstupem se nabízí možnost podívat se na celou problematiku politických a sociálních změn nikoliv perspektivou přelomu, ale spíše „tání“ či „přechodu“ - uvádí Pavel Vančát, kurátor letošního ročníku festivalu.

S otázkou legitimity a fundamentů naší demokratické minulosti samozřejmě souvisí i otázka důvěryhodnosti fotografie, masových médií a propagandy a jejich vlivu na utváření společenského povědomí a étosu doby. Právě poslední dekády 20. století představují dobu, která dovršila a následně zproblematizovala nadvládu fotografie jako moderního masového média. Rozpad hierarchické a regulované distribuce médií a informací, kterou začala narušovat tehdejší „nová média“ (video, xerox, počítače), postupně dostupná i širší veřejnosti, výrazně přispěl k rozlomení nadvlády centrální moci.

Ačkoliv současná střední Evropa nesporně prožívá nejvíce uspokojivé období své novodobé existence, rostoucí politické a sociální problémy posledních let, které často radikálně zpochybňují vývoj posledních tří dekád, nás stále silněji vracejí k otázce zakotvení a legitimity současné neoliberální společnosti. Nenápadnou, avšak podstatnou součástí dneška je i neustálý boj o obraz a logiku naší minulosti.

Festival již v prvním zářijovém týdnu otevře výstava „Zákaz vycházení - Pražská repríza”, kurátorky Zuzany Štefkové, pořádaná v galerii ArtWall. O týden později bude zahájena výstava „Jasanský / Polák / Karny”, známé autorské dvojice Lukáše Jasanského a Martina Poláka.

Zahájení festivalu proběhne 26. 9. 2019 od 18 hodin v Colloredo-Mansfeldském paláci u příležitosti vernisáže úspěšného mezinárodního výstavního projektu „Orient V“, který je meditací nad existencí východoevropské identity a „volně reprízuje vývoj posledních 30 let skrze sérii pocitů falešného osvobození”, jak uvádí Michal Novotný, kurátor výstavy.

Stěžejním bodem festivalového programu je kolektivní výstava „Obrazy konců dějin / Česká vizuální kultura 1985–1995”, kurátora Pavla Vančáta, která bude uvedena v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, v termínu od 17. 10. 2019 – 29. 3. 2020. Kurátorský koncept výstavy volně poukazuje k 30. výročí zlomového podzimu 1989, ale nahlíží jej v širším časovém, politickém i mediálním rozpětí. Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a dalších obrazových médií (grafický design, výtvarné umění, video, karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této „anti-dekády“ chápe jako koherentní období od počátku "tání" perestrojky až po konečné ustavení dravého kapitalismu postkomunistického typu.

K výstavám, které byste neměli přehlédnout, patří „Ztráta / Czech Photos“ slavné britské umělkyně Tacity Dean, kurátorsky připravená Pavlem Vančátem a výstava „Svoboda“, kurátorky Lucie Gavulové, vybízející k pohledu na období od perestrojky po nástup neoliberálního kapitalismu optikou atmosféry raných 90. let v hlavním městě Slovenska Bratislavě. Obě výstavy budou uvedeny ve Fotograf Gallery.

Zahájení výstavy „1989“ dne 14. 11. 2019 ve Veletržním paláci Národní galerie Praha je současně zakončením letošního ročníku Fotograf Festivalu. Výstava "1989", kurátora Tomáše Pospěcha, si klade za cíl připomenout 30. výročí Sametové revoluce. Současně chce s odstupem prozkoumat v lecčems přelomový rok 1989, který byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii.

V průběhu festivalu můžete navštívit vernisáže a komentované prohlídky výstav, oblíbené diskuze s umělci a kurátory, performance a happeningy, nebo se účastnit projížďky na kole za architekturou pozdně komunistických a raně kapitalistických skvostů. I v tomto roce je součástí programu Diskuzní fórum, vztahující se k festivalovému tématu „Archeologie euforie: 1985–1995”, pořádané 18. 10. 2019 od 10 do 16:30 hodin v knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

V rámci festivalu vzniká unikátní projekt „Má historie", který má za cíl vytvořit online archiv amatérských fotografií z přelomu 80. a 90. let. Do projektu se může zapojit každý, a to na stránkách fotografestival.cz/ma-historie. Z archivu fotografií a osobních příběhů bude sestaven reprezentativní výstavní soubor, který bude představen v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Kompletní program spolu s přehledem festivalových lokací najdete na internetových stránkách fotografestival.cz, nebo v tištěné programové brožuře.

PROGRAM FF#9
v datech

ArtWall - Zákaz vycházení – Pražská repríza
2. 9. – 14. 11. 2019

GHMP, Dům fotografie - Jasanský / Polák / Karny
17. 9. 2019 – 12. 1. 2020

Karlin Studios - Odmítnutí
21. 9. – 20. 10. 2019

GHMP, Colloredo - Mansfeldský palác - Orient V
27. 9. – 27. 10. 2019

Window gallery, UDU - Detail jako svědek doby. Minulost v dokumentační fotografii 70.– 90. let 20. století
3. 10. – 2. 2. 2020

Centrum současného umění DOX / artarchiv.cz - Svazy, skupiny a spolky: před a po Sametu
4. 10. – 3. 11. 2019

Galerie AMU - Ikony a mytologie: touha po změně
9. 10. – 3. 11. 2019

Galerie Jelení - David Možný
10. 10.– 3. 11. 2019

Centrum pro současné umění Praha - Domy kultury
10. 10. – 10.11. 2019

Fotograf Gallery – Tacita Dean: Ztráta / Czech Photos
11. 10. – 9. 11. 2019

Fotograf Gallery - Svoboda
11. 10. – 9. 11. 2019

hunt kastner projekt_room - Roman A. Muselík
12. 10. – 16. 11. 2019

Galerie Pštrossova 23 - Dějiny klubu Bunkr
15. 10. – 17. 11. 2019

Ateliér Josefa Sudka - fortepan.hu
16. 10. – 24. 11. 2019

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - Obrazy konců dějin / Česká vizuální kultura 1985–1995
17. 10. – 29. 3. 2020

Veletržní palác, Národní galerie Praha (NGP) - 1989
15. 11. 2019 – 16. 2. 2020


bez autora

reklama