R1 Goat
Právě hraje:
RAO UPPALURI
12:00 - 13:00
on-line přehrávač
DÝMOVÁ HORA A EPOS 257

DÝMOVÁ HORA A EPOS 257

2.10. 2019 - Epos 257 rozšiřuje výstavu Dýmová hora o bohatý doprovodný program i celodenní konferenci....

Výstava Dýmová hora běží v Muzeu hlavního města Prahy až do konce roku. Celý projekt, za kterým stojí výtvarník EPOS 257, ale kromě výstavy zahrnuje i celou řadu doprovodných programů, které se právě teď naplno rozjíždějí a které by neměly uniknout vaší pozornosti. Kromě komentovaných prohlídek a vycházek Dýmovou horou, které umělec pořádal během celého trvání výstavy, nyní přibyl i přednáškový cyklus, filmově-diskuzní cyklus PŘEHLÍŽENÍ o o bezdomovectví a umění přežít v městské krajině organizovaný ve spolupráci s KINOLAB.cz, a celodenní konference nazvaná BEZ-MOCI: místopis vyloučení a přehlížení, která se koná 13. listopadu přímo v Muzeu hlavního města Prahy.

Co všechno se v rámci doprovodného programu chystá?

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
11. 12., 17:00 Poslední komentovaná prohlídka výstavy s autorem a kurátorem výstavy

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS:
9. 10., 18:30 / Radan Haluzík: Město naruby
23. 10., 18:00 / Jiří Sádlo: Nová divočina
6. 11., 18:00 / Petr Vašát: Antropologie bezdomovectví

PŘEHLÍŽENÍ: filmově - diskusní cyklus o bezdomovectví a umění přežít v městské krajině organizovaný ve spolupráci s KINOLAB.cz
21. 10., 19:00 Kampus Hybernska / Nelegální domov
11. 12., 19:00 CAMP - Centrum architektury a městského plánování / Hostina z odpadků

KONFERENCE BEZ-MOCI: místopis vyloučení a přehlížení
13. 11., 10:00–20:00
Tématem konference je sledování města jako živého organismu. Sledujeme bezdomovectví z hlediska prostoru, kterého se dotýká, a lidí, kteří ho obývají. Celodenní setkání zahrnuje teoretické přednášky z různých oborů, panelové debaty o současnosti, rozhovory s lidmi, kteří mají zkušenosti se životem bez domova, prezentace umělců a ukázky projektů spojených s bezdomovectvím.

Kromě toho všeho doporučujeme ještě NOC VENKU iniciativy Bezdomovci, lidé jako my
21. – 22. 11., 18:00 –7:00 hod / Akademie výtvarných umění v Praze
Děkujeme Muzeu hlavního města Prahy, všem spřízněným iniciativám a organizacím i bývalým obyvatelům Dýmové hory.

Vše o projektu se dozvíte také na nově spuštěném webu dymovahora.cz

O výstavě Dýmová hora
Výstava „Dýmová hora“ vypráví příběh zániku vyloučených míst a archivuje jejich reálnou podobu. Zaznamenává způsob života obyvatel bezdomovecké kolonie, který má charakter primitivního „pre-historického“ chování mísícího se s pop kulturou, konzumem a modernitou. Koncept výstavy je vystavěn na příběhu místa Dýmová hora u Nákladového nádraží Žižkov, které dnes již neexistuje. Svůj název dostalo podle novozélandského televizního seriálu “Děti z Kouřové hory”, respektive z jeho slovenského znění “Děti z Dýmovej hory”. V 80. letech běžel v Československé televizi a velká část obyvatel kolonie při něm dospívala. Název místa se však vryl do povědomí bezdomovecké komunity díky neustálému dýmu a zápachu z pálení bužírek kabelů. Jedná se o specifický a drsný způsob obživy – recyklaci barevných kovů.

Shromážděné artefakty z výstavy Dýmová hora se stávají zdrojem financí.

Před rokem 2015 bylo klíčovým zdrojem obživy obyvatel Dýmové hory dobývání mědi z nalezených nebo ukradených kabelů a jejich následný prodej v podnicích sběrných surovin. Plastové bužírky na smotaných kabelech se nejčastěji opalovaly na otevřených ohništích. Vystavený soubor předmětů demonstruje jednotlivé fáze obou technologií, loupání a pálení – od transportu, rozřezávání kabelů až po finální měděné smotky, které bylo možné prodat ve sběrně. Jak ukazuje srovnávací materiál z Spolkové republiky Německo, podobné postupy jsou využívány po celé Evropě.

Mezi charakteristické předměty bezdomoveckých lokalit patří také plyšové hračky. Lze je vnímat jako pokus o naplnění potřeb jejich emocionálně strádajících obyvatel. Některé z hraček jsou tak výrazem nenaplněných tužeb a dávných traumat.

O Eposovi 257
Česká veřejnost zná umělce vystupujícího pod pseudonymem Epos 257 zejména díky akci z roku 2009, kdy rozmístil třicet balíků sena po pražských veřejných prostranstvích. Městské úředníky také potrápil oplocením části Palackého náměstí (50 metrů veřejného prostoru, 2010), kde plot vydržel bez povšimnutí téměř dva měsíce. Epos 257 dlouhodobě pracuje s billboardy – střílí na ně paintballovou puškou, rozřezává je, vystavuje i prodává. Jeden z těchto billboardů se stal trvalou součástí sbírek Národní galerie v Praze. Svůj poslední projekt Dýmová hora právě prezentuje výstavou v Muzeu hlavního města Prahy. Na podzim ji ještě rozšíří o bohatý doprovodný program, který vyvrcholí jednodenní konferencí a křtem knihy k projektu.

bez autora

reklama