R1 Goat
Právě hraje:
CD NONSTOP
19:00 - 20:00
on-line přehrávač
VÝSTAVA ZA PRAVDU V BETLÉMSKÉ KAPLI A OKOLÍ

VÝSTAVA ZA PRAVDU V BETLÉMSKÉ KAPLI A OKOLÍ

11.9. 2019 - Architekti a výtvarníci spolu s Galerií Jaroslava Fragnera se postaví Za pravdu… na stejnojmenné výstavě....

Galerie Jaroslava Fragnera připravila originální projekt Za pravdu…, který se bude konat v prostorách lapidária, dvorním traktu a přilehlém okolí Betlémské kaple od 11. září do 10. října. Přední čeští umělci se tu přihlásí k hledání pravdy jako k základnímu životnímu a tvůrčímu principu. Na projektu spolupracují výtvarní umělci, architekti a performeři, ale také historici umění, filozofové, politologové i publicisté. Mezi autory budou například Alena Šrámková, Lenka Klodová, Barbora Klímová, Miroslav Šik, Jiří David, Jiří Skála, Mark Ther, Stanislav Kolíbal i umělecké skupiny Guma Guar a Rafani.

Výstava Za pravdu…, připomene 30. výročí listopadových událostí, které znamenaly konec komunistického totalitního režimu, a také téměř 650. let od narození mistra Jana Husa. Jednotící linií v jinak pestrém a různorodém výběru vystavujících je jejich schopnost vyjádřit a obhájit si jasný názor, stát si za ním bez ohledu na momentální tendence či tlaky. „Vracíme se bez sentimentu k odkazům Václava Havla i Jana Husa, symbolicky v prostředí, které nese historickou Husovu stopu”, říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera a jeden z kurátorů výstavy Dan Merta a dodává: „Chceme ukázat, že hledání pravdy může mít mnoho podob a významů a je nedílnou součástí každého odpovědného a smysluplného lidského konání, tedy i architektury a výtvarného umění. A že na této nelehké cestě není nikdo zcela sám a může dojít k různým cílům. Dílo, postoje i odkaz  osobností zapsaných v historii jako bojovníků za pravdu mu v tom mohou a mají být oporou.”  

Výstava Za pravdu... bude zahájena 10. září od 17:45 v rámci tzv. Betlémské kulturní noci, během níž vystoupí ve zdarma přístupném hudebním programu klavírní virtuos Jan Bartoš, originální zpěvačka Vladivojna La Chia s 4Triem a legendární Michal Ambrož & Hudba Praha. Téhož večera budou zahájeny také výstavy Stopy Jaroslava Fragnera v Karolinu (v Point Gallery) a výstava ateliéru A69 CLOUD 69 v prostorách Galerie Jaroslava Fragnera. Více informací na www.gjf.cz

Výstava, kterou připravila čtveřice kurátorů Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk a Dan Merta si klade za cíl vytvořit za pomoci vizuálního umění obraz prostředí, kde bude vedena diskuze nad tématem pravdy v kontextu české historie. „Vybraní architekti a umělci na výstavě představují jedince, kteří se vypořádávají se současností vždy s ohledem na zodpovědnost a přesnost vlastního vyjádření. Jsou to osobnosti, které podle nás spojuje skutečnost, že jsou schopny skrze díla vypovídat o světě různým a netriviálním způsobem,” objasňuje jeden z kurátorů projektu Za pravdu… Filip Šenk a dodává: „Celá výstava je do určité míry mozaikou, která má vytvářet obraz propojení aktuálního světa a umělecké či architektonické tvorby. Je to záměrně nejednoznačný obraz, který nemá svět zjednodušit, ale ukázat, že má smysl se díly daných umělců zabývat, věnovat jim čas, otevírat vlastní myšlení a přijímat podněty, protože přináší důležitá sdělení.”

K takovým dílům bude jistě patřit například Zvonička Aleny Šrámkové, Lukáše Ehla a Tomáše Koumara. Stavba reflektující historii vývoje Betlémského náměstí, drama na pozadí doby měnících se náboženských a politických poměrů bude stát během výstavy na Betlémském náměstí před současnou budovou Betlémské kaple. Venkovní instalací bude i dílo Reformní modlitební mlýnek, objekt ve Švýcarsku působícího architekta Miroslava Šika, složený z pěti dřevěných otáčivých válců na železných tyčích – na každém je vypálena jiná pravda o architektuře města. Videoinstalace s názvem Zpověď konceptuální umělkyně a performerky Barbory Klímové v prostorách lapidária je záznamem besedy osobností různých generací, uskutečněné za specifických okolností, ve tmě v srpnu 2019 a ohledávající různá pojetí pravdy a jejích proměn ve společnosti napříč časem. Performance skupiny Rafani ponese název Domluvy. Text napsal skupině právě pro tuto příležitost básník Petr Borkovec. Během Betlémské kulturní noci přečte text performer v oděvu Denisy Nové naživo na kazatelně Betlémské kaple a následně bude akce promítána v lapidáriu. Jeden z nejvýznamnějších představitelů českého konceptuálního umění Stanislav Kolíbal vystaví sochu Labil, reflektující téma nejistoty a času. První verze díla vzniklajiž v roce 1964, pro projekt Za pravdu… autor připravil novou zvětšenou verzi.

Dalšími vystavujícími jsou Petr Adámek, Zbyněk Baladrán, Jiří David, Petr Hájek, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Ivan Kroupa, Richard Loskot, Jaromír Novotný, Jan Merta, Jiří Skála, Martina Smutná, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Jan Stolín, Petr Stolín, Robert Šalanda, Jan Šerých, Marek Šilpoch, Roman Štětina, Mark Ther, Martin Zet a skupina Guma Guar.

Výstavu bude doprovázet série diskuzí, do kterých se zapojí osobnosti jako Václav Bělohradský, Ivan Blecha, Petr Fischer, Karel Hvížďala, Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus, Pavla Melková, Ákos Moravánszky, Blanka Mouralová, Terezie Nekvindová, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jiří Přibáň, Jan Sokol, Miroslav Šik, Jindřich Vybíral, Michael Žantovský a další.

V doprovodném programu nalezneme kromě diskuzí také dva filmové večery v Kině NFA Ponrepu s Tomášem Pospiszylem a režisérem Janem Strejcovským. Ten připravuje k výstavě i dokument, který má v názvu citát Mistra Jana Husa: Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

Filmová koláž dokumentuje vznik vystavovaných uměleckých děl v dialozích participujících umělců s teoretiky, filosofy, výtvarnými kritiky ad., kteří celý projekt myšlenkově zastřešují.

Projekt spolu s Galerií Jaroslava Fragnera připravili Fakulta architektury ČVUT, Fakulta umění a architektury TUL, Knihovna Václava Havla, Ústav dějin umění AV ČR, Národní filmový archiv a nakladatelství Argo.

 Za pravdu…

v úterý 10. září 2019 v rámci 8. Betlémské kulturní noci
17:45 koncert Jana Bartoše: Preludia Miloslava Kabeláče
18:00 Jiří Skála: veřejné čtení
18:10 zahájení výstavy Za pravdu…
19:15 koncert Vladivojny La Chiy & 4Tria
20:00 Rafani: Domluvy
20:45 koncert Michala Ambrože & Hudby Praha
23:00 DJ Josef Sedloň

16. září 2019 moderovaná debata, Betlémská kaple
Milena Bartlová, Václav Bělohradský, Karel Hvížďala, Tomáš Pospiszyl, Jiří Přibáň, Michael Žantovský
moderuje Petr Fischer

24. 9. moderovaná debata,místo bude upřesněno
Ivan Blecha, Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus, Pavla Melková, Jindřich Vybíral
moderuje Filip Šenk

25. 9. moderovaná debata,místo bude upřesněno
Milena Bartlová, Stanislav Kolíbal, David Kořínek, Terezie Nekvindová
moderuje Filip Šenk

29. 9. Filmový večer I., Kino NČA Ponrepo
J. L. Godard: Pravda (58’), Helena Všetečková: Všichni mají pravdu (124'), Jan Foukal: Poslední Přednáška Egona Bondyho (33’)
uvádí Tomáš Pospiszyl a Jan Strejcovský

30. 9. přednáška, FA ČVUT
Ákos Moravánszky (ETH Zürich): “Truth to Material” versus the “Principle of Cladding” Material Strategies in Contemporary Architecture

3. 10. Literárně-divadelní večer,místo bude upřesněno
Sektor pro hosty: Don Juan
Petr Adámek
Škrábanice: Michal Rataj & Jaromír Typlt

5. 10. Filmový večer II., Kino NČA Ponrepo
Alžběta Bačíková: Lékaři (17’), Hito Steyerl: Journal No. 1 – An Artist's Impression (22’), Moritz Liewerscheidt: Jahrhundertwende (30’), Harun Farocki: Images of the World and the Inscription of War (75’)
uvádí Tomáš Pospiszyl a Jan Strejcovský

10. 10. moderovaná debata, Betlémská kaple
Blanka Mouralová, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jan Sokol, Miroslav Šik
21.00 koncert  J. H. Krchovský & Krch-off band 

bez autora

reklama