Artur Żmijewski v galerii Artwall 2019

Artur Żmijewski v galerii Artwall 2019

24.6. 2019 - Výstava proběhne od 20. 6. do 31. 8. 2019 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše. Projekt je pořádán ve spolupráci s Centrem Paraple v rámci oslav 25. výročí jeho založení...

Artwall 2019
Artur Żmijewski: Úplní


Nikdo není dokonalý

Na fotografiích se proplétají nahá těla v nezvyklých pózách. Při bližším pohledu rozeznáme chybějící údy, nebo naopak končetiny zdánlivě přebývající, postavy s rukama na místo nohou vytvářející zvláštní bytosti. Fotografie mezinárodně známého polského umělce Artura Żmijewského otevírají otázku po tom, jaké tělo je považované za dokonalé.

Výstava je organizovaná u příležitosti 25. výročí Centra Paraple, které od svého založení pomáhá lidem s poraněním míchy. Výstava symbolizuje pomoc a podporu spoluobčanům s tělesným postižením. „Věříme tomu, že dnešní společnost je tak silná, že dokáže nestigmatizovat lidi pro jejich hendikep, ale naopak je vnímá rovnocenně. Jen v takové demokratické společnosti, která si je vědomá ochrany menšin, je možné zdravě a svobodně žít," říká k tomu ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Současná společnost je postavená na představě dokonalého jedince, jehož tělo je za všech okolností připraveno podávat maximální výkon. Pokud se těla z nějakého důvodu vymykají normě a nesplňují nároky, které na ně společnost klade, jsou nahlížena jako problematická a nežádoucí. Upřednostňování normativně zdravého a vždy výkonného těla vede ve svém důsledku k pocitu nadřazenosti vůči těm, kteří dokonale výkonnými těly nedisponují. Tito lidé se tak často setkávají s přehlíživým přístupem či diskriminací. V krajních případech mohou být vystaveni nenávistným projevům motivovaným jejich odlišností. 

Výstava Úplní, která je založená na výběru fotografií z autorova cyklu Oko za oko (1998), se snažís předsudkem vůči jinakosti polemizovat. Ukazuje lidi, jimž (nahlíženo z konvenčního hlediska) cosi chybí, jako sebevědomé jedince, kteří svá odlišná těla odmítají skrývat. Zároveň fotografie zachycují sílu vzájemnosti, která překonává představu izolovaného soběstačného jednotlivce. „Żmijevského fotografie symbolicky ukazují, že každé znevýhodnění můžeme společně překonat,“ říká kurátorka Lenka Kukurová.

„Nikdy nejsme zcela soběstační a nikdy nejsme dokonalí,“ říká o smyslu výstavy kurátorka Zuzana Štefková. „Výstava reflektuje představu, že dokonalé lidské tělo, tak jak je známe z reklamy, je spíše statistickou výjimkou a pro většinu z nás – de facto – nedosažitelným ideálem, a že teprve v kontaktu s druhými se stáváme úplnými.“

O autorovi:

Artur Żmijewski
(*1966)
Żmijewski patří k nejvýraznějším polským umělcům současnosti. Zabývá se sociálně kritickým uměním, které má často podobu kolektivní akce. Mezi jeho nejznámější díla patří performance Berek, zachycující hru na honěnou předváděnou nahými lidmi v koncentračním táboře. Vystavoval v Museum of Modern Art New York (2014-15), byl kurátorem 7. berlínského bienále současného umění (2012), účastnil se výstav Documenta 12 (2007) a Manifesta 4 (2002), vystavoval v Národní Galerii Zachęta ve Varšavě (2005), v Kunstwerke v Berlíně (2004), v Moderna Museet ve Stockholmu (1999) atd.

O organizaci Paraple
31. října 2019 to bude přesně 25 let, co bylo založeno Centrum Paraple, které se od svého založení věnuje sociální rehabilitaci a dalším službám pro lidi po poranění míchy. Centrum Paraple se snaží svou činností poukázat na to, že hendikepovaní lidé nejsou méněcenní, že jsou i přes nehybnost větší, či menší částí těla úplní ve svém vnímaní světa a to stejné očekávají, nebo si přejí dostávat, od svého okolí.

www.artwallgallery.cz

bez autora

reklama