R1 Goat
Právě hraje:
VINTAGE COOL
18:10 - 19:00
on-line přehrávač
Bach for All

Bach for All

7.7. 2017 - První ročník festivalu Bach for All se uskuteční ve dnech 14. až 28. července 2017

Bach for All je mezinárodní hudební festival, věnovaný hudbě Johanna Sebastiana Bacha. První ročník festivalu se uskuteční ve dnech 14. až 28. července 2017 a na sedmnácti koncertech představí stěžejní i méně významná díla tohoto vrcholného představitele barokní hudby. Hlavním cílem a snahou festivalu je propagovat a popularizovat hudbu Johanna Sebastiana Bacha, přiblížit ji širšímu publiku a nabídnout tak „Bacha pro všechny“. Ambicí je vytvořit tradici festivalu této hudby a uvést ji do prostředí pražských koncertních míst i povědomí místních obyvatel a návštěvníků Prahy.

Ve festivalovém programu nalezne posluchač renomované interprety z České republiky i zahraničí, kteří se představí z velké části s repertoárem Johanna Sebastiana Bacha. Mezi významná jména patří oceňovaný český soubor Barocco sempre giovane, který vystoupí nejprve s českou hobojovou špičkou Vilémem Veverkou a následně s izraelským hostem, dirigentem a cembalistkou Shalevem Ad-El. Dále slovenská Cappella Istropolitana, která představí francouzského flétnistu Philippa Bernolda nebo amerického houslového virtuóze slovenského původu Filipa Pogádyho. Mezi další jména patří fenomén Barbara Maria Willi, český klavírní talent Karel Vrtiška, cembalista Vojtěch Spurný a soubor Bach Collegium Praha. Varhanní recitály provedenou Pavel Svoboda, Vladimír Kopáčik nebo vůdčí osoba mladé rakouské varhanní generace Peter Frisée. S vokálním souborem I Dilettanti se představí varhaník Jan Doležal, jenž nadchnul posluchače v mnoha evropských zemích. Ensemble Inégal před nedávnem exceloval na Pražském jaru a na festivalu Bach for All se představí s Bachovými kantátami pod řízením Adama Viktory. V kostele sv. Jakuba, kde je největší pražský varhanní nástroj se představí členka Státní opery, sopranistka Ludmila Vernerová, společně s titulární varhanicí svatojakubských varhan Irenou Chřibkovou a trumpetistou Janem Vernerem. Slavnostní závěrečný koncert festivalu proběhne v Chrámu Matky Boží před Týnem, kde Barokní orchestr Pražské konzervatoře, pod vedením Jakuba Kydlíčka, provede majestátní Magnificat D-dur a Velikonoční oratorium. Doprovodí ho sólisté Michaela Popik-Kuštěková (soprán), Jolana Slavíková (soprán), Markéta Cukrová (alt), Jaroslav Březina (tenor), Jiří Miroslav Procházka (bas) a legenda mezi českými sbory Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Markem Vorlíčkem. Festival Bach for All dává prostor i mladým a talentovaným hudebníkům, a proto na jednom z koncertů vystoupí vybraní studenti Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze se svými recitály.

Koncerty festivalu se konají v několika lokacích hlavního města, převážně v sakrálních nebo koncertních objektech, například v barokním kostele nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu, v Bazilice svaté Markéty a dalších prostorech Břevnovského kláštera, odsvěceném kostele svatých Šimona a Judy, v Lichtenštejnském paláci nebo v již zmíněném Chrámu Matky Boží před Týnem.

Festival se koná pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského, Jeho Excelence pana Petra Weissa, velvyslance Slovenské republiky v České republice, starosty městské části Praha 1, pana Oldřicha Lomeckého a Ministerstva kultury České republiky

Mezinárodní hudební festival Bach for All / www.bachforall.cz

bez autora

reklama