REVOLVER REVUE - 100 ČÍSEL A 30 LET EXISTENCE

REVOLVER REVUE - 100 ČÍSEL A 30 LET EXISTENCE

12.10. 2015 - Revolver Revue vydává 100. číslo a ohlašuje oslavu 30 let své nepřetržité existence.

30 let, 100 čísel, 30 svazků Kritické Přílohy, 90 svazků Edice Revolver Revue, 5 let Bubínku Revolveru, 30 laureátů Ceny RR, desítky čtení, koncertů, výstav, setkání, stovky autorů a jejich díla. Revolver Revue vydává mimořádné 100. číslo a v prostoru Jatka78 oslaví 30 let nepřetržité existence. V historii uměleckých a kulturních časopisů patří tak dlouhodobá kontinuita k výjimečným případům. Revolver Revue však ukazuje, že tvář, postoj a aktuálnost si může důsledně vedený časopis, zacílený na umění a kritické myšlení, zachovat i tak dlouhou dobu.

Jubilejní Revolver Revue č. 100
připravilo svým čtenářům mimořádný obsah: jeden z velkých bloků se vrací ke „Kauze Kundera“.Adam Drda věnuje stať Český dav vězni totalitního režimu Miroslavu Dvořáčkovi, který je skutečným hlavním hrdinou případu, jehož osud a památku však zcela zastínily reakce na zveřejnění faktů připouštějících, že jeho udavačem byl slavný rodák Milana Kundera. Mediální diskusi kolem případu podrobuje Drda zevrubné pozornosti, protože ji v souladu s redakcí RR považuje hned v několika směrech „za jeden z nejpřízračnějších polistopadových zážitků“. Obdobně Jaroslav Formánek ve stati L’affaire Kundera („Aux armes, citoyens!“ / „Do zbraně, občané!“) sleduje mediální život této „kauzy“ ve francouzském prostředí. Marek Vajchr se nakonec věnuje české polistopadové akademické reflexi poezie Milana Kundery z padesátých let, jmenovitě ve dvou příručkách z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, dle adjustáže základních. Dochází k závěru, že „autoři Slovníku a Dějin se vydali širokou a co možná nejuhlazenější cestou, ze které preventivně odklidili nepohodlné otázky a všechny myslitelné náznaky potenciálních konfliktů či pohoršení. Docela úspěšně tím také prošlapali cestu četným ,veřejným osobnostem‘ a publicistům, kteří u příležitosti ,kauzy Kundera‘ vyjádřili své nejhlubší rozhořčení nad pouhými fakty, jež měla tu drzost nevyhovovat jejich představám.“ Protiváhu k zásadnímu, avšak poněkud neradostnému tématu představuje jiný velký blok stého čísla, s názvem 64x pro jubilejní RR.Redakce oslovila žijící malíře, sochaře, grafiky, fotografy, typografy i dalších výtvarníky, kteří s časopisem v dosavadních třech dekádách spolupracovali,aby pro toto číslo vytvořili či z nových prací vybrali vlastní obrazový příspěvek a doprovodili ho zdůvodněním své volby.

Oslava 30 let Revolver Revue
se uskuteční 16. října v prostorách Jatka78. Na programu večera, kterým bude provázet Zdeněk „Hmyzák“ Novák, bude uvedení 100. čísla, slavnostní předání Ceny Revolver Revue, koncerty českých i zahraničních kapel, tombola a mnohé další. Vstupenky jsou již v prodeji (v síti Ticketportal), při vzpomínce na beznadějně vyprodanou Novou scénu, kde se před pěti lety uskutečnila oslava čtvrt století trvání časopisu, lze předpokládat, že se na Jatkách78 čtenáři, autoři a spolupracovníci Revolver Revue opět setkají v hojném počtu.

Revolver Revue vznikla v roce 1985 jako samizdatová platforma nejmladší undergroundové generace. „Po listopadu 1989 nezanikla, ale podařilo se jí v nových podmínkách navázat na svá základní východiska: nezávislost na jakémkoli vnějším diktátu a otevřenost vůči tématům a osobnostem napříč generacemi, kterým se jinde nedostává žádoucí pozornosti,“ říká šéfredaktorka Terezie Pokorná, která „časopis kulturní sebeobrany“, jak zní jeden z jeho sloganů, řídí již od roku 1993. Revolver pro mne byl a je jedna z forem, jak v posledních třiceti letech života v této zemi čelit přesile,“ říká u příležitosti letošního výročí jeden ze zakladatelů časopisu, výtvarník Viktor Karlík. Dnes je RR obsáhlým čtvrtletníkem, zastoupeným i ve vybraných zahraničních knihovnách, v němž se příspěvky z české i světové literatury výtvarného umění setkávají se stránkami věnovanými designu, architektuře, filmu, divadlu i kritickému myšlení. Výrazný profil Revolver Revue je dán nejen spoluprací s vyhraněnými umělci, překladateli či kritiky, ale třeba i důrazem na grafickou podobu a rovněž převažujícím zájmem o významné, ale obecněji dosud málo známé osobnosti – proto RR širší veřejnosti objevila velké množství posléze proslulých literátů, výtvarníků či kritiků a otevřela celou řadu předtím neprozkoumaných témat. „K podstatným rysům Revolver Revue patří i to, že se nikdy neomezovala jen na vydávání samotného, byť velmi obsáhlého časopisu,“ říká Terezie Pokorná. Před rokem 1989 se osobnosti kolem Revolver Revue výrazně angažovaly v nezávislé politicko-společenské sféře, dodnes časopis průběžně pořádá hojně vyhledávané literární večery, výstavy a jiné kulturní akce. Pravidelně uděluje prestižní Cenu Revolver Revue. V letech 1995–2005 vydávala redakce RR paralelně ještě druhý časopis, Kritickou Přílohu. Dnes se redaktoři RR, k nimž patří i Edita Onuferová a Marek Vajchr, soustřeďují rovněž na vydávání knižní Edice RR, orientované na českou i světovou literaturu, výtvarné umění, design, kritiku a publicistiku. Již pátým rokem také redakce RR připravuje vyhledávaný internetový časopis Bubínek Revolveru, věnovaný především kritickým glosám o současném uměleckém a kulturním provozu.

http://www.revolverrevue.cz/

bez autora

reklama