R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
02:30 - 06:00
on-line přehrávač
BEYOND PSYCHEDELICS

BEYOND PSYCHEDELICS

19.6. 2018 - Praha bude hostit setkání světových kapacit v oblasti výzkumu psychedelik...

Expertní skupina Beyond Psychedelics a Národní ústav duševního zdraví pořádají druhý ročník globální multidisciplinární konference o psychedelických látkách, duševním zdraví a změněných stavech vědomí. Jde o jednu z největších akcí tohoto typu na světě. Ve dnech 21.-24. června tak Praha přivítá na 120 předních výzkumníků a odborníků z celého světa, kteří přijedou diskutovat  potenciál, současné výzvy i budoucí směřování  oblasti výzkumu a využití psychedelik. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější poznatky o stále kontroverzní skupině. Konference bude vyvrcholením Prague Psychedelic Week 2018 , který během doprovodných akcí přiblíží téma změněných stavů vědomí v týdnu 16.–24.6. široké veřejnosti.

Pomáhají, kde konvenční terapie selhává
„Psychedelika skýtají výjimečný terapeutický potenciál, a to často i u těch duševních potíží, kdy běžně dostupná konvenční terapie neposkytuje úlevu. Jsou unikátní  v tom, že facilitují změnu psychiatrického paradigmatu: namísto - často dlouhodobého - potlačování symptomů dokáží v kontrolovaných a správně vedených podmínkách napomoci vyřešení příčiny potíží, a to již po 1-2 podáních,“ popisuje Rita Kočárová, koordinátorka konference, která působí jako výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví.

Psychedelika vyvolávají spirituální zkušenost, která se zdá být jedním z hlavních terapeutických mechanismů. Vedle klinického využití se ale jejich potenciál ukazuje být mnohem širší, a to například v oblasti kreativity, produktivity, filozofie, postojů k ekologickým otázkám, či změny životních hodnot nebo politických názorů. Jejich současné legislativní umístění jako zakázaných návykových látek naprosto neodpovídá dostupné evidenci, jejich závislostní potenciál se ukazuje jako velmi nízký.​

Upozornit i na rizika

Letošní ročník si klade za cíl osvětlit stinné stránky psychedelik, a aktuální výzvy, kterým je nutné čelit ve snaze o bezpečnou integraci těchto látek do společnosti.

Jakékoliv užívání psychedelik, ať už pod dohledem odborníka, nebo na vlastní pěst, s sebou nese také rizika. Chceme o nich informovat a umožnit lidem lépe porozumět vhodnému užívání a smysluplné integraci," dodává Rita Kočárová.

Dalším důležitým cílem je také poskytnutí platformy pro celosvětovou spolupráci mezi lidmi s profesionálním zájmem o tuto oblast. O tom svědčí i účast předních světových kapacit globálního psychedelického hnutí, jako je Rick Doblin, zakladatel a ředitel MAPS, organizace, která stojí za brzkým prosazením MDMA do lékařské péče, nebo William A. Richards z univerzity Johna Hopkinse, známý pro svůj výzkum asistované psychoterapie s LSD, DMT, MDA a psilocybinem.

Světová vědecká špička
„Mezi další důležitá jména rozhodně patří například David Nichols, nebo první dáma psychedelického světa Amanda Feilding, zakladatelka a ředitelka nadace Beckley Foundation, jež  hraje jednu z hlavních rolí nejen ve výzkumu konopí, psilocybinu, LSD, ayahuascy, DMT a MDMA , ale také v reformách celosvětové drogové politiky. Za zmínku stojí i Matthew Johnson, který realizoval první studii zabývající se účinkem psilocybinu v léčbě závislosti na tabáku. Letošní ročník opět navštíví i autor známé knihy The Psychedelic Renaissance (Psychedelická renesance) Ben Sessa, jehož hlavním projektem je v současnosti celosvětově unikátní studie léčby závislostí na alkoholu pomocí MDMA,“ uzavírá Rita Kočárová z Národního ústavu duševního zdraví.

Prague Psychedelic Week 2018
Konferenci bude předcházet týden doprovodných akcí s názvem Prague Psychedelic Week, který představí téma změněných stavů vědomí širší veřejnosti prostřednictvím workhshopů, přednášek a koncertů. Více informací o pragramu najdete zde.

www.beyondpsychedelics.cz

bez autora

reklama