R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
00:00 - 06:00
on-line přehrávač
KULTURNÍ SERVIS
KULTURNÍ SERVIS

Kdy:

pondělí - pátek

8:10   telefonická pozvánka
10:00 kina, galerie, divadla
11:40 koncerty, tančírny, festivaly
13:00 kina, galerie, divadla
16:15 koncerty, tančírny, festivaly

sobota - neděle

11:00 + 16:20

Výpis k dnešnímu dni (29.8.2016)
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Koncerty rozšířený popis
výhled
JAZZ DOCK
Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka), Praha 5 – Smíchov
22 h - Jazz Volunteers
CHAPEAU ROUGE
Jakubská 2, Praha 1
M.A.D. NIGHT Dance Club: DJs Tricky V & Jesse (be)/hip hop, urban/ + Chapeau Bar: MONDAY FUNDAY DJs Petr K. & friends/house/ + Underground Club: DJs Jesse (be) & Mark B & HMK /trap, dubstep, urban/
Tančírny rozšířený popis
výhled
Le Mirage Pavlák
Lublaňská 48, Praha 2
CD BARMAN night
CROSS klub
Plynární 23, Praha 7
LOS TEKKENOS (Dux, Fridexx, Deels, Zabaka, Bora, Hrad Corroners), DNB STAGE (Kan jacca, Mdfk a host)
Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
22h - URBAN BEATS DJ Hlava
Filmy rozšířený popis
výhled
Kino 35 ve Francouzském kulturním institutu
Štěpánská 35, Praha 1
16 h - Úplně poprvé, 18h30 - Michael Kohlhaas
KineDok
Štěpánská 14, Praha 1, 110 00
20h - Paralelní Polis, Dělnická 43, Praha 7: Toto a jeho sestry (Snímek, který už posbíral nespočet ocenění z prestižních zahraničních festivalů, přibližuje život desetiletého Totonela vyrůstajícího se svými dvěma staršími sestrami v chátrajícím bytě poté, co jejich matku zavřeli za obchod s drogami. Po projekci bude následovat diskuse s hosty z neziskových organizací, které se věnují práci s drogově závislými a drogovou prevencí. Diskuse se zúčastní i zpěvák skupiny Michael´s Uncle a terénní pracovní SANANIM Amrit Sen.
Galerie rozšířený popis
výhled
Národní galerie - Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Cranach ze všech stran - Díla Lucase Cranacha a jeho okruhu ve spojení s nejnovějšími objevy týkajícími se nejcennějších děl! Originály, kopie i falza.
Americké centrum
Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
13—16h - Výstava fotografií Amerických národních parků Zdeňka NikelaVýstava vás provede parky Grand Canyon, Bryce, Zion, Arches, Sequoia a Monument Valley. Vstup volný.
Kavárna MAMA COFFEE Vodičkova
Vodičkova 6, Praha 1
Čeněk Folk - Fragmenty
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
VERONIKA PŘIKRYLOVÁ - DRAVÝ PTÁK
Galerie hlavního města Prahy - Zámek Troja
U Trojského zámku 1, Praha 7-Troja
JIŘÍ PŘÍHODA – SOCHY (Jiří Příhoda je sochař pohybující se na tenké hraně mezi objektem a architekturou. Jeho monumentální práce navíc často využívají nové technologie a materiály, které autor přebírá z průmyslové výroby. Výchozí tvary a funkce jeho objektů pak spoluvytváří futuristickou atmosféru. Výstava v interiéru a exteriéru Trojského zámku přinese kombinaci starších i zcela nových realizací a naváže na loňský úspěšný projekt Václava Ciglera, který poprvé zasáhl do obou odlišných teritorií, jež barokní vila a její velkolepá zahrada nabízejí)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
PRAŽSKÝ FANTASTICKÝ REALISMUS 1960-1967 (Fantastický realismus je v Česku málo známý malířský směr fantaskně a groteskně založené tvorby druhé poloviny 20. století, odkazující se k celé řadě historických fází dějin umění, a zároveň k aktuálním popkulturním tématům. Přestože jeho hlavními centry byla Vídeň a Paříž, jeho specifická odnož vyrašila i u nás. Výstava v Colloredo Mansfeldském paláci představí tento fenomén v rané tvorbě trojice umělců, kteří se na počátku 60. let potkali na pražské Akademii výtvarných umění: Jana Jedličky, Mikuláše Rachlíka a Vladivoje Kotyzy. Estetiku jejich děl formoval během jejich studií bizarní a místy absurdní génius loci tehdejší Prahy, ve kterém se mísila magie minulosti s ošuntělostí reálného socialismu, nostalgie po vysoké měšťanské kultuře se surreálnou poetikou periferií, ruin a smetišť.)
Kavárna V sedmém nebi
Zborovská 68, Praha 5
výstava fotografií Radky Kamenické ze souboru Lidské podobnosti.
Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna
Mariánské náměstí 1, Praha 1
NEKLIDNÁ FIGURA / EXPRESE V ČESKÉM SOCHAŘSTVÍ (1880-1914) - V období od 80. let 19. století až do 1. světové války dosáhlo české figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné s moderní evropskou tvorbou. Připravovaná výstava sleduje toto historické dění v charakteristických ukázkách z díla jeho předních představitelů. Dynamický umělecký vývoj otevřel J. V. Myslbek a rozvinul se díky příslušníkům mladších generací – Františku Bílkovi, Stanislavu Suchardovi, Josefu Mařatkovi, Quidu Kociánovi, Bohumilu Kafkovi, Ladislavu Šalounovi, Janu Štursovi a mnoha dalším. Jejich tvorba bude konfrontována s charakteristickými díly světových sochařů, kteří zasáhli do českého vývoje svými pražskými výstavami (Auguste Rodin, Constantin Meunier, Antoine Bourdelle). Tyto ukázky jako výpůjčky ze světových muzeí významně obohatí profil výstavy, a učiní tak z tohoto výstavního projektu v českém kontextu mimořádnou událost. Výstava hodlá obnovit zájem našeho publika o kvalitní část české kulturní tradice a poukázat na příklady, jež mohou být podnětné i pro současnost.
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Aj Wej-wej: Zvěrokruh (První a dlouho očekávané uvedení čínského umělce Aj Wej-weje v České republice se uskuteční na piazzetě před Veletržním palácem. Jako jeden z doprovodných projektů oslav 220. výročí založení Národní galerie v Praze bude prezentováno jeho dílo Zvěrokruh. Dvanáct bronzových hlav zvířat zvěrokruhu vznikly jako kopie plastik, jež během opiových válek v roce 1860 zničila zahraniční vojska v Zahradě dokonalého jasu poblíž Pekingu. Jejich instalace ve veřejném prostoru jakožto připomínka spletitého vztahu umění, historie a politiky úzce souvisí s reflexí poslání a identity výstavních institucí, které Národní galerie v Praze věnuje jubilejní výstavu Velkorysost: Umění obdarovat.) /zavřeno v po/
Galerie GOAP
Staroměstské náměstí 15, Praha 1
ANDY WARHOL - I'm OK (prezentuje dílo tohoto jedinečného umělce v širokém spektru jeho činností. Od klasických děl jako jsou Mao, Flowers, Marilyn Monroe a Campbell's Soup, které spadají do edice Sunday B. Morning až po nádherné, ručně kolorované Flowers. Návštěvníci budou mít možnost také zhlédnout unikátní sbírku obalů na LP z let 1949 - 1987, které Andy Warhol navrhl a Paul Maréchal vydal knižně v roce 2008. Na výstavě jich bude téměř čtyřicet. Andy Warhol – I´m OK chce návštěvníkům představit jak slavná díla, tak i různá překvapení, jako například unikátní sbírku obalů gramofonových desek, jejímž  autorem je právě Andy Warhol.  Součástí expozice i replika Factory, kde si každý může vyzkoušet sítotisk warholovských motivů...) + ALFONS MUCHA (rozsáhlá výstava světoznámého českého malíře Alfonse Muchy. Na více než pěti stech metrech čtverečních je vystaveno přes tři stovky exponátů, od pověstných plakátů přes Documents Decoratifs až po první československé známky a bankovky, které Mucha designoval. Celá výstava se skládá z exponátů ze soukromých sbírek a představuje kompletní průřez tvorbou Alfonse Muchy, který je považován za vůdčí osobnost období secese....) + SALVADOR DALÍ
Národní galerie - Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
Císař Karel IV. 1316–2016 (Výstava představí Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako zbožného, vzdělaného, cílevědomého a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků, lest a taktizování nevyjímaje. Jedním z nezaměnitelných rysů Karlovy vladařské koncepce bylo programatické využívání výtvarného umění a architektury k propagaci císařského majestátu. Karel IV. se zapsal do historie jako jeden z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů a zakladatelů, současně také jako jeden z nejčastěji zobrazovaných panovníků v dějinách středověké Evropy. Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických předsudků a nabídnout veřejnosti plastickou podobiznu historické osobnosti s jejími pozitivními i stinnými stránkami. ...) /zavřeno v po/
Galerie hlavního města Prahy - Dům fotografie
Revoluční 1006/5, Praha 1
Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015 (Retrospektiva toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské, diplomové a disertační práce za posledních pětadvacet let, přesahuje školní rámec a vyznívá spíše jako přehlídka části mladé české, slovenské a polské fotografie a jejích současných trendů. Poprvé jsou v takovém rozsahu spolu s nejnovějšími pracemi současných studentů představena díla absolventů, kteří už získali pevné místo na naší i mezinárodní fotografické scéně (kupříkladu Dita Pepe, Bára Prášilová, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch, Tereza Vlčková, Roman Vondrouš, Andrej Balco, Pavel Maria Smejkal, Lucia Nimcová, Rafał Milach, Jan Brykczyński a další). Rozsáhlá přehlídka v obou podlažích Domu fotografie zahrnuje i makety studentských fotografických knih, bakalářské, diplomové a disertační práce a ozvučené projekce. Je doprovázena obsáhlým česko-anglickým katalogem o 384 stranách.Institut tvůrčí fotografie vznikl v roce 1990 jako třetí nejstarší vysokoškolský ústav specializovaný na fotografii v celé postkomunistické Evropě. Se svými více než dvěma sty studenty je dnes největší z osmi tuzemských vysokoškolských pracovišť s fotografickým studijním programem. Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě.)
Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha 1 – Malá Strana
7+1 MISTŘI ČESKÉHO SKLA (Výstava sedmi, respektive osmi mistrů českého skla koncepcí navazuje na výstavní projekt z roku 1983, kterou uskutečnila Meda Mládková v American Craft Museu v New Yorku (dnešní MAD − Museum of Arts and Design). Tehdy byli prezentováni Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, René Roubíček, Věra Lišková, Jiří Harcuba, Václav Cigler a Vladimír Kopecký. Tedy plejáda nejvýraznějších osobností, které zásadním způsobem přispěly k emancipaci skla jako výsostného materiálu volné umělecké tvorby. Tuto newyorskou přehlídku mnozí pokládají za přelomový počin, který přiblížil aktuální českou sklářskou scénu americkému publiku a přispěl k jejímu fenomenálnímu úspěchu v USA. Výstava v Museu Kampa tyto umělce znovu připomene a zároveň bude poctou vloni zesnulé Miluši Roubíčkové. Základ tvoří exponáty ze sbírkového fondu Musea Kampa. Dílům každého umělce je poskytnut samostatný prostor, v němž mohou vyniknout jejich specifika a originalita) + TĚLESNOST 1890 – 1921 (Výstava věnovaná zobrazení lidského těla v letech 1890–1921 navazuje na sérii studijních výstav věnovaných tvorbě Františka Kupky...Na přelomu 19. a 20. století došlo ve výtvarném umění ke změně akademické praxe a reflexe v přístupu ztvárnění lidského těla. Převládající a stagnující akademický realismus a naturalismus 2. poloviny 19. století již neodpovídal soudobému, modernímu člověku a bylo nutné naprosto proměnit přístup k zobrazení lidského těla (i lidské duše) – podobně jako ve výtvarném umění se stejný proces odehrál v dobové literatuře i filozofii i vědě...Vystavená díla Edvarda Muncha, Oskara Kokoschky, Františka Kupky, Jana Štursy, Auguste Rodina, Miloše Jiránka, Bohumila Kubišty a dalších představují tělesnost na pomezí konce secesní stylizace a přelomových modernistických tendencí před nástupem avantgardy. Na rozdíl od akademického ideálu krásy hledají vážnou přirozenou neromantickou podobu lidského těla jako východisko nového umění negující mytologická a idealistická témata. Vystavená díla jsou zde prodchnuta novým postojem, který má souznít s potřebami moderního člověka, pro něhož má být umění nedílnou součástí a odrazem života bez dekorativních a transcendentálních konotací....) + JIŘÍ BIELICKI: VZNÁŠENÍ; tvorba z 60.-90. let (Malíř, grafik a tvůrce objektů Jiří Bielecki patřil k výrazným představitelům generace, která vstoupila na výtvarnou scénu v počátcích šedesátých let reduktivně orientovanou tvorbou. Byl jedním z prvních členů Klubu konkretistů, v jehož rámci představoval citlivý protipól vůči přísné geometrické formě a čistě racionálnímu strukturování plochy a prostoru...Výstava v Museu Kampa se zaměřuje na Bieleckého tvůrčí období od šedesátých let po závěrečné práce, s důrazem na tvorbu druhé poloviny šedesátých a počátků sedmdesátých let. Tuto oblast reprezentují záznamy kouřem na podkladové ploše – tzv. kouřovky, jakož i prostorové objekty – tzv. gravitabily. Jedná se o subtilní objemové formy z prořezávaných barevných fólií zavěšené do prostoru, které umělec označoval poetickými názvy – Vznášení, Snoubení, Seskupení, nebo jen Zelený gravitabil. Bielecki v nich zhodnotil dobový zájem o využití plastických hmot a umělých materiálů a svůj zcela osobitý přístup k otázkám prostoru, pohybu, struktury a světla, tedy otázkám, které byly nosné nejen pro tvorbu dalších členů Klubu konkretistů, ale také pro představitele evropských uměleckých uskupení – skupiny GRAV ve Francii, Zero v Německu a Nul v Nizozemsku.....)
Národní galerie - Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Cranach ze všech stran (Výstava Cranach ze všech stran představí německého renesančního malíře a jeho okruh nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf pod vedením Gunnara Heydenreicha. Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je mimořádně různorodý a zahrnuje velmi přitažlivé a populární výjevy včetně Starého pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu. Nejen o nich vyjevil výzkum celou řadu dosud neznámých skutečností, včetně informací o technologických postupech vzniku děl, zejména pak jejich kopií. Výstava ve Šternberském paláci tak návštěvníkům představí nejnovější objevy týkající se nejcennějších děl Národní galerie a zároveň představí Cranachovu dílnu jako výborně organizovanou jednotku s precizními pracovními postupy...) /zavřeno v po/
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
30 let architektury ve sbírkách Národní galerie v Praze (26. února 1986 byla v Národní galerii v Praze oficiálně ustavena Sbírka architektury. Jejím úkolem bylo soustředit se především na českou architekturu druhé poloviny 20. století. Přestože tehdy začínala s nulovým počtem exponátů, stala se postupně třetí největší galerijní sbírkou. Ve svých fondech dnes zahrnuje práce řady významných osobností členěné do šesti podsbírek: plány, modely, fotografie, negativy, kresby a grafické listy. Sbírka architektury Národní galerie v Praze vznikla především v souvislosti s přípravou stálých expozic Veletržního paláce. K jejímu založení napomohlo také dobové vládní usnesení o vzniku muzea architektury. Její vytvoření přitom definitivně naplnilo původní statut Moderní galerie Království českého, jež byla v roce 1901 „ustavena ... pro malířství, sochařství a architekturu“. Existující sbírky se zabývaly převážně architekturou do roku 1941 – tedy do vyhlášení stavební uzávěry v protektorátu Čechy a Morava. Architektura druhé poloviny 20. století stála stranou pozornosti. Právě ta měla být součástí nových expozic ve Veletržním paláci, a vznikla tudíž potřeba začít se právě tímto obdobím systematicky zabývat...) /zavřeno v po/
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice n. L.
ANTONÍN HUDEČEK A OKOŘ (Antonín Hudeček (1872–1942) patří k nejvýznamnějším krajinářům přelomu 19. a 20. století, původním školením byl však předurčen k figurální malbě, kterou v letech 1887–1894 studoval na pražské Akademii u Maxe Pirnera a Václava Brožíka. Zásadní proměna jeho tvorby je spojena s pobyty na Okoři. Vesnice nedaleko Prahy, s dominantou torza stejnojmenného středověkého hradu, se již v polovině devadesátých let 19. století stala oblíbenou destinací studentů krajinářského ateliéru pražské Akademie, vedeného profesorem Juliem Mařákem (1832–1899). Na Okoř se mladí malíři opakovaně vraceli i po ukončení studií a další umělci se k nim připojovali, s mírnou nadsázkou tak můžeme Okoř označit za jedinou malířskou kolonii v dějinách domácího výtvarného umění. Malba v plenéru, zavedená do systému akademické výuky právě profesorem Mařákem, byla důležitým iniciátorem změn v českém umění a díla vzniklá v malebném údolí podél Zákolanského potoka tvoří významnou kapitolu. Výstava je součástí volného cyklu Počátky moderny, v němž vede roudnická galerie dialog s unikátní kolekcí obrazů Antonína Slavíčka umístěnou ve vstupní části stálé expozice. Zajímavá konfrontace umožňuje nahlédnout do tvůrčí atmosféry přelomu 19. a 20. století. Představila se tu již díla Františka Kavána (2011), Miloše Jiránka (2012), roudnického rodáka Otakara Nejedlého (2013) a Jaroslava Panušky (2014).) + Jana Krejzová / Kristýna Šormová - RAKU A HAIKU (Termín raku vyjadřuje název pro starobylou japonskou techniku vypalování, haiku označuje tradiční, minimalistickou formu japonského trojverší o 17 slabikách. V projektu roudnické galerie se společně představí dvě umělkyně různých generací, které dosud zcela nezávisle na sobě nevšedním způsobem pracovaly s odkazy k japonské kultuře. Jana Krejzová, absolventka  Střední průmyslové školy v Bechyni (1979–1983), navštívila na počátku devadesátých let seminář Manchesterské university, kde se věnovala především technologii raku. Kristýna Šormová, absolventka pražské Akademie výtvarných umění (ateliér Malba II, 2006–2012) se zúčastnila stáží na Belas Artes da Universidade do Porto (2010) a na Academy of Arts and Design v Jeruzalémě (2011). V roce 2015 představila v Ukradené galerii v Praze cyklus prací na papíře, nesoucí název Haiku. V keramické dílně Jany Krejzové nedaleko Litomyšle vznikají nejčastěji výpalem otevřeným ohněm, nesoucím znaky pradávného rituálu spojujícího člověka se zemí, objekty střídmé krásy. Mají elementární tvar valounů, skořepin, štítů, disků či vln. Povrch je drsný, nepřikrášlený, barvy zemité. Podobně působí i kresby Kristýny Šormové. Papír nese stopy perforace, vyškrabávání, otisků, vrstvení a barevných skvrn. Díla obou umělkyň asociují skryté procesy přírody, k nimž se člověk žijící v době rozkolísaných hodnot stále častěji utíká, aby tak ukotvil svou pozici alespoň ve zdání fundamentálního řádu. Společná instalace otevírá prostor pro dialog dvou osobností, dvou médií i dvou kultur.  Výstava je součástí volného cyklu Jiné světy. Uvádí na scénu autory, kteří tím či oním způsobem pracují s reflexí nám vzdálených, exotických kultur a obohacují tak škálu středoevropských estetických kódů. Představili se v něm již například malíř amazonské džungle Otto Placht (Brány vnímání 2014) či umělečtí i životní partneři Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein (Přemístění2009), kteří v monumentálních fotografiích a sochách osobitým způsobem reagovali na archaický svět Papuy Nové Guiney.) /zavřeno v po/
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
Obrazy - David Bartoň - KRAJINY. /zavřeno v po/      http://www.nrpraha.cz/program/721/david-barton-krajiny/
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
Galerie Kostka - Spirit World Rising - Společná výstava Anežky Hoškové a Anderse Grønliena inspirovaná spiritualitou a religiózností.
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
Prostory touhy - Je architektura sexy? (Výstava se pokusí představit, problematizovat a interpretovat vztahy sexuality, konstrukce sexuální a genderové identity, architektonického prostoru a architektonické tvorby na modernistickém a současném materiálu. Výstava bude zkoumat, jakým způsobem se materializují genderové role a sexuální vztahy a stereotypy v architektuře...)  / Po - zavřeno /
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
KAMILA ŽENATÁ – NEVIDITELNOST (po deseti letech multimediálních projektů Kamila Ženatá představuje ve Villa Pellé opět svoji malířskou tvorbu. Série velkoformátových abstraktních obrazů je inspirována filosofií taoismu, přírodními procesy a kvantovou fyzikou. Malby odhalují svět neviditelných vztahů propojujících celý svět a vybízejí k pohledu pod povrch jevů) /Po zavřeno/
Galerie FOTOGRAFIC
Stříbrná 2, Praha 1
Patrik Mikloš - Inkarnace (soubor stereoskopických koláží “Inkarnace” je zatím posledním příspěvkem Patrika Mikloše k tématu "Přirozené a umělé", kterým se dlouhodobě zabývá. “Inkarnace” jsou vlastně oslavou každodenního života (ne)obyčejných lidí a jejich výpovědí o sobě, oslavou "božského" v nich, jsou sakralizací běžného, přirozeného (a tedy i umělého, které k přirozenému patří, z přirozeného vychází) a zároveň desakralizací nadpřirozeného. “Inkarnace” jsou iluzí, na kterou jsme odkázáni, když se chceme vyjádřit, jsou básní vloženou do relikviáře. Součástí instalace je série měděných plechů se světlocitlivou vrstvou “Kulturopříroda”. Spojením pojmů příroda a kultura vytváří Patrik pojem nový, který je sjednocuje. Kultura nemůže být bez přírody. Přírodě se nemůžeme vzdálit, jsme jí. “Plech nenarušuji já, ale příroda skrze mne a kulturu, které jsem součástí. Řeže, rýpe a leptá vrstvu, na níž je její obraz, aby odhalila svůj charakter.”) / Po zavřeno/
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2
7 autorů žijících a tvořích v Mnichově - Schwabinger 7 (Jan Rybníček, Judith Grassl, Josef Köstlbacher, YoungJun Lee, Lina Augustin, Andreas Lech, Sri Maryanto) /Zavřeno Ne - Po/
Národní Galerie
Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová: Girlfriend - společný projekt Nicole Morris a Miroslavy Večeřové pro Národní galerii v Praze. Básně o dotýkání, proměně, dospívání, moři, sádře, křídě, světle, stínu i mnoha věcech mezi slovy. Zdarma v prezidentském salonku Veletržního paláce.
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Richard Kočí - VÍŘENÍ PRACHU (Výstava Víření prachu představí nejnovější tvorbu sochaře Richarda Kočího, kterou v posledních letech charakterizuje odklon od monumentálních dřevěných plastik, v nichž převažovala architektonická racionalita, směrem k současné podobě tvarů vyznačujících se hravostí barev a organickou mnohotvárností.) + KAREL NEPRAŠ: Rodina připravená k odjezdu (rekonstrukce známého monumentálního sousoší Rodina připravená k odjezdu, které autor vytvořil po návratu ze své krátké emigrace v roce 1969 v rámci Sympozia prostorových forem v Ostravě. Jasný politický podtext obsažený v názvu díla a odkaz k tématu emigrace ze země okupované vojsky Varšavské smlouvy způsobil, že navzdory peticím za zachování výsledků sympozia padlo sousoší za oběť normalizační hysterii a bylo zničeno. Politický vývoj v Československu po roce 1968 znamenal pro Karla Nepraše dramatické omezení výstavních možností, účasti na mezinárodním uměleckém dění i rozvoje vlastní tvorby...) + SPORTU ZDAR! (Výstava SPORTU ZDAR! představuje na ploše 1230m2 díla se sportovní tematikou šedesáti českých umělců z období od roku 1945 do současnosti. Vedle maleb a soch jsou na ní zastoupeny také instalace, koláže a kresby známých i méně známých tvůrců.) /zavřeno v út/
ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3, Dům v Kisně, Praha 1
Fotografie Václava Zykmunda - ALCHYMIE AKCE (Vzácná možnost zhlédnout čistě fotografickou tvorbu Václava Zykmunda, průkopníka české surrealistické fotografie, člena skupiny Ra. Jeho experimentální fotografická tvorba byla v České republice samostatně představena jen jednou, v r. 1993 v Pražském domě fotografie. Teď, po téměř čtvrt století bude jeho experimentální fotografická tvorba opět představena českému publiku. Kurátorka: Suzanne Pastor)
Galerie U prstenu
Jilská 14, Praha 1
Výstava a malířský workshop tří autorů - mexického malíře Alberta Aragona Reyese, hudebnice, spisovatelky a malířky Evy Turnové a filmového tvůrce Armina Thalhammera. Otevřeno denně od 12 do 21.00
Galerijní laboratoř - kaple sv. Jana Křtitele
Nám. Pod Lípou, Praha 5 - Holyně
Rekonstrukce - Hynek Novák
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
Vzdorovali zlu - tři příběhy českého 20. století (Příběhy nevšedních mužů, kteří se nepoddali lži, otevřeně vystupovali proti veřejné manipulaci a odmítli se přizpůsobit totalitním praktikám: P. Josefa Toufara, JUDr. Františka Valeny a Jana Zahradníčka. Multimediální výstava - fotografie, filmové dokumenty, osobní předměty, vzpomínky přátel a příbuzných. ) /zavřeno v po/
Kavárna MAMA COFFEE Karlín
Sokolovská 6/85, Praha 8
Lenka Jurečková - Inspirace folklórem
Divadla
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Festivaly rozšířený popis
výhled
LETNÍ LETNÁ
13. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla
http://www.letniletna.cz
Radio 1 rozšířený popis
výhled
Radio 1
18h - Degustace designu, 18.10 - VINTAGE COOL, 19h - CD nonstop, 20h - Ešus, 21h - Hudba za dobrou práci, 22h - Čtení se strýčkem Míšou, 23h - Blue Train, 24h - SWING IMPERIUM
Ostatní rozšířený popis
výhled
TISKÁRNA NA VZDUCHU
areál Výstaviště 67 (Stromovka), Praha 7
18.00 h - IMPRO v parku. Pravidelné pondělní workshopy s lektory ze Školy improvizace
LA LOCA Music Bar & Lounge
Odborů 278/4, Praha 2
La Loca QUIZ Night
CONTAINALL Malá Strana
Cihelná 4, Praha 1
21 h - Containall on the Road: Chile (cestovatelská přednáška)
Le Mirage ÚJEZD
Újezd 5, Praha 5
Fotbálek zdarma