PECHA KUCHA

PECHA KUCHA

27.9. 2017 - Ve středu 27. září si budeme ve 14 hodin povídat s Janou Kosteleckou o 55. Pecha Kucha Night, která proběhne dnes v kině Aero.

55. večer PechaKucha bude kukátkem do budoucnosti

Co čeká Gočárovy Automatické mlýny v Pardubicích či Loosovu Winternitzovu vilu v Praze, co se chystá pro Městská divadla pražská či kde na Moravě najít nejzajímavější art brut? Pokud chcete znát odpověď, zveme vás na 55. večer pražské PechaKucha!

vol. 55

27. 9. 2017 od 19.20 hodin

PechaKucha se dnes koná ve více než 900 městech světa. Je studnicí nápadů a informací z různých tvůrčích oborů. Prostor pro představení své práce na něm dostávají architekti, designéři, volní umělci, fotografové, ilustrátoři, producenti i teoretici. Všichni mluví ve formátu 20 obrázků x 20 vteřin. Vždy 13 mluvčích za jeden večer.

Mluvčí 55. pražského večera:

Svoji závislot na typografii přijde popsat grafická designérka, mj. editorka knihy Typo9010 Petra Dočekalová. Proč se zabývá technikou bromoleje nám sdělí fotograf Tomáš Rasl. Svůj hlavní pracovní nástroj (pájku) a materiál (překližku) si nemohou vynachválit Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. Novinku, kterou chystá na Lustr 4, ukáže ilustrátorka a malířka Adéla Marie Jirků. Atlas spontánního umění od Pavla Konečného přijde představit jeho spoluautor Šimon Kadlčák. Co vymyslel pro nový život starých Městských divadel pražských řekne divadelní dramaturg a jejich budoucí ředitel Daniel Přibyl. Jaký bude nový osud Gočárových Automatických mlýnů v Pardubicích se dozvíme od architekta Zdenka Balíka (ZETTE atelier) a jejich majitele Lukáše Smetany. Co znamená odpovědnost za dědictví a jestli se mu někdy klepou kolena se dozvíme od Davida Cysaře, kameramana, fotografa a pravnuka stavebníka Winternitzovy vily. Svůj přístup k malbě a pojetí krajiny ukáže malířka Petra Malinová. Jak se dá navázat na historii současnými prostředky představí architektka Markéta Smrčková ze studia Lennox architekti. Horkou novinku nakladatelství Labyrint/Raketa má na svědomí grafická designérka Monika Baudišová (pinkpill). Co máte udělat, když chcete zbohatnout na knize, prozradí hudebník, spisovatel a zahradník Vratislav Brabenec společně s kreslířem a spolunakladatelem Richardem Pechou. Kdy se vyjadřuje grafikou a kdy sochou a proč řekne sochařka a grafička Monika Immrová.

Mluvčí PKNP vybírá dramaturgická rada: grafický designér Petr Babák, architekt Adam Gebrian, režisér Tomáš Luňák, novinář Jan H. Vitvar, filosof Cyril Říha, grafický designér Alan Záruba a organizátorka pražské PK Jana Kostelecká.

"Často dostáváme dotaz, jestli nás práce na PechaKucha Night Prague po tolika letech stále baví. Odpovídáme jednoznačně, že ano. Během večera totiž mluví samotní autoři, a tak si pro sebe můžete konfrontovat dílo s jeho tvůrcem, s jeho hlasem, s jeho projevem, s jeho zapálením... a po skončení se ho na baru zeptat na všechno, co nestihl říct a vás zajímá.

13 autorů, 13 témat, energie ve formátu 20 obrázků x 20 vteřin."

(dramaturgická rada PKNP)

PechaKucha Nights se konají v Praze pravidelně již od roku 2007 a v archivu na webových stránkách projektu (www.pechakucha.cz) naleznete audiovizuální záznamy všech proběhnuvších vystoupení. Do dnešního dne si můžete vyhledat a přehrát kterékoliv z 676 vystoupení. Archiv pražské PechaKucha se tak pomalu stává archivem soudobého dění v mnoha tvůrčích oborech.

Každé město má svého lokálního organizátora, který pořádá PK na základě udělené licence. Pravidla jsou jasná: musí se konat pravidelně, mluvčí za vystoupení nesmí být honorováni a musí být dodržen formát 20 obrázků x 20 vteřin. www.pechakucha.org

Vstupné:

Základní: 220 Kč

Snížené (studenti a senioři): 170 Kč

Vstupenky je možné koupit online na adrese www.kinoaero.cz a na pokladnách kin Aero, Světozor a BIO OKO.

Více o mluvčích:

Petra Dočekalová

Absolventka ateliéru tvorby písma na UMPRUM. Je členkou týmu Suitcase a Briefcase Type Foundry. Je editorkou knih Jaroslav Benda a písmo, Skripty do výlohy a TYPO 9010. Organizuje typografické přednášky, workshopy a výstavy. Věnuje se tvorbě i technické opravě písem. Zaměřuje se na písmomalířství, kaligrafii a lettering.

www.petra-d.com

 

Tomáš Rasl

Fotograf. Používá staré dřevěné kamery s velkým formátem negativu. V poslední době se zabývá ušlechtilým tiskem tzv. bromolejem. Vedle dokonalého ručního zpracování fotografií věnuje pozornost obsahové stránce svých děl. Často pracuje v cyklech, které se postupně vyvíjejí a proměňují. Jeho fotografické vidění je poetické, což umocňují i básnické názvy děl a cyklů. Na své poslední výstavě nazvané Mezi dnem a snem (Trafo Gallery) vystavil poprvé kromě fotografií také objekty. Některé vycházejí z plošných snímků do trojrozměrných soch. Je vnukem fotografa Ferdinanda Bučiny (1909-1994), jehož archiv opatruje. 

www.tomasrasl.com

 

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič
Absolventi VŠVU v Bratislavě (J. M. v ateliéru keramiky u Ivice Vidrové a v ateliéru malby u Ivana Csudaie, D. D. v ateliéru intermédií u Antona Čierneho). Obrazy tvoří technikou vypalování do překližky. Ve svých dílech pracují s několika motivy spojenými s naším geopolitickým prostorem: křesťanské a pohanské tradice, mysticismus, pověrčivost, historie a její mystifikace, veřejné masové společenské události, folklór a folklorismus, nacionalismus apod. Pravidelně vystavují v Čechách a na Slovensku a účastní se zahraničních rezidencí (Švýcarsko, Nizozemí). Jejich díla jsou zastoupena ve sbírkach Slovenské národní galerie a dalších veřejných institucí. Žijí a tvoří v Praze.
www.cargocollective.com/jarmilamitrikova, https://www.instagram.com/mitrikovademjanovic/

Adéla Marie Jirků

Malířka a ilustrátorka, absolventka AVU, zkušenosti sbírala i v ateliéru 

ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM a na roční stáži v Marseille. Po studiích pracovala tři roky pro české zastoupení švédských papíren Arctic Paper. V současnosti působí v Praze, maluje, ilustruje, občas spolupracuje s architekty na kresbách a malbách v interiérech nebo vede výtvarnou dílnu na Vyšehradě. Na festivalu ilustrace LUSTR 4 představí rozpracovanost své autorské knížky Mařka o hluchoněmé tetě na Valašsku, co si při pasení ovcí kreslila a psala deníky.

www.adelamariejirku.com

 

Šimon Kadlčák (Atlas spontánního umění)

Umělec, občasný kurátor a publicista působící v Brně, kde se také podílí na vydávání místní verze ArtMap. Právě pod její hlavičkou vyšel zkraje roku 2017 knižní průvodce Atlas spontánního umění, který mapuje výjimečná díla uměleckých autodidaktů veřejně přístupná v zapadlých koutech napříč celou republikou. Od komplexů skalních soch, zahrady vyzdobené betonovými zvířátky, přes kamenné hlavičky z patníků podél cest a malované vinné sklepy až po soukromý autorský dinopark. Tyto takřka neznámé doklady tvůrčího vzepětí na nečekaných místech autorsky zpracoval celoživotní nadšenec, sběratel a popularizátor art brut Pavel Konečný. Šimon Kadlčák, který publikaci představí, spolupracoval na vytvoření koncepce knihy a pořídil také fotodokumenatci většiny mapovaných míst.

www.artmap.cz

Petra Malinová
Absolventka pražské AVU. V současnosti se zaměřuje na kresbu a strukturální malbu. Experimentuje s různými materiály (jíl, popel, pigment aj.). Vychází z autorských fotografií krajiny z okolí svého ateliéru. Na plátna komorních i monumentálních formátů nanáší jíl spolu s dalšími přírodními materiály a pigmenty. Díky tomu vzniká hutná, až sochařská struktura, která kontrastuje s jemnými kresbami tuhou. Motiv krajiny zpracovává nejen jako prostý popis či zobrazení viděného a myšleného, ale snaží se do svých obrazů dostat i fyzický prožitek doteku, tvrdost suchého jílu, poddajnost trsů trávy, křehkost popela i prchavost slunečního paprsku pronikajícího mlhou.
http://petramalinova.cz

David Cysař (Winternitzova vila)

Winternitzova vila od Adolfa Loose a Karla Lhoty je rodinný odkaz a dědictví. JUDr. Josef Winternitz ji nechal postavit v roce 1932. Díky druhé světové válce a období komunismu byly zpřetrhány veškeré rodové kořeny. Pravnuk Josefa Winternitze promluví o hledání těchto kořenů, o záchraně vily v 90. letech, o jejím současném stavu, směřování do budoucna a o smyslu takového počínání. 

www.loosovavila.cz

 

Zdenek Balík (ZETTE atelier) a Lukáš Smetana (Automatické mlýny v Pardubicích)

Architekt Z. B. se svým ateliérem záměrně nehledá neobvyklá řešení, hledá co možná nejlepší řešení, která se stávají neobvyklými. Není důležité se odlišit či odcizit, ale ztotožnit. L. S. (shodou okolností rovněž architekt) v roce 2016 koupil se svou ženou opuštěné automatické mlýny v Pardubicích, které navrhl v letech 1909-1910 Josef Gočár. Na PK promluví nejen o budoucnosti mlýnů, ale i o spolupráci na dalších projektech.

www.zette.cz

 

Daniel Přibyl
Divadelní dramaturg. Absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. V posledním ročníku založil nezávislé Divadlo Letí, které zpočátku také umělecky řídil. Působil jako dramaturg v Klicperově divadle v Hradci Králové a na Nové scéně Národního divadla, pracoval pro televize komerční i veřejnoprávní. Vyučuje na DAMU. Od roku 2013 byl tři roky uměleckým šéfem Městského divadla Kladno a Divadla Lampion (mj. nominace na Cenu divadelní kritiky za divadlo roku). V srpnu letošního roku ho komise Rady hl. m. Prahy doporučila od sezony 2018/19 do funkce ředitele Městských divadel pražských.

Markéta Smrčková (Lennox architekti)
Absolventka ČVUT v Praze v ateliérech Ladislava Lábuse, Ivana Kroupy a Tomáše Novotného. V roce 1999 se účasnila projektu Framing light shaping space u Charlie Canaona na univerzitě RWU v Bristolu v USA. V roce 2000 spolu s Tomášem a Jindřichem Starým založila vlastní ateliér Lennox architekti. V roce 2011 se podílela jako členka skupiny Architekti na jedné lodi na textu reformního Desatera pro ČKA.
www.lennox.cz

Monika Baudišová (pinkpill)

Grafická designérka. V Barceloně vystudovala Design a komunikaci na ELISAVA (Universitat Pompeu Fabra) a Motion design na Bau Design College. V roce 2016 založili společně s katalánským designérem Jordim Trillou kreativní duo pinkpill, věnují se grafice, animaci a ilustraci. Na podzim roku 2017 vydají pod labelem Raketa svoji první autorskou knihu Pikunikku. Jedná se o ilustrovanou sbírku japonských kuriozit, která vychází ze vzpomínek a skicáků, jež M. nashromáždila během studijního pobytu v Tokiu.
www.pinkpilldesign.com

Monika Immrová
Sochařka a grafička. V letech 1995–2001 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Zajímá ji problematika plasticity, prostorový a plošný účinek elementárního tvaru, proporční vztahy komponovaného celku a role detailu. Spoluzaložila sochařské seskupení Socha 2 a iniciovala řadu společných výstav. Letos se konala její samostatná výstava v Topičově salonu v Praze a v současné době probíhá její výstava Členění v Domě umění v Českých Budějovicích.

 

Vratislav Brabenec a Richard Pecha
Některé knihy nelze nabízet vydavatelům a nevydaná kniha nenese zisku. Proto V. B., spisovatel, hudebník, básník, zahradník etc. a R. P. etc., založili vydavatelství Vršovice 2016. Po první knize Nevyžádaný příspěvek budou Vršovice 2016 sytit trh dílem Tanec duchů. O vydavatelství a distribuční strategii by měli Brabenec a Pecha mluvit. Měli by.

bez autora