FORUM 2000

FORUM 2000

25.9. 2017 - V pondělí 25. září si budeme ve 14 hodin povídat s Tomáš Bouškem o konferenci Forum 2000.

Na 21. ročník konference Forum 2000 zavítá kníže Albert II. Monacký

Dvacátý první ročník konference Forum 2000 s názvem Jak posílit demokracii v nejisté době se uskuteční ve dnech 8. – 10. října 2017 v Praze a v dalších městech po celé České republice. Mezi více než stovkou významných delegátů letos nebude chybět kníže Albert II. Monacký nebo bývalý rakouský prezident Heinz Fischer.

Na účastníky konference čeká i letos program čítající několik desítek přednášek a diskuzí. Mezi potvrzenými delegáty jsou také bývalý starosta Reykjavíku Jón Gnarr, president Organizace amerických států Luis Almagro, lidskoprávní a environmentální aktivista a bývalý prezident Malediv Mohamed Nasheed, politologz Harvardské univerzity Yascha Mounk, prezident radia Svobodná Evropa Thomas Kent či profesorka islámských a mezináboženských studií Mona Siddiqui.

Konference Forum 2000 bude reagovat na výzvy, před kterými stojí současný demokratický svět. Demokracie se ocitá na historické křižovatce, důvěra v instituce upadá a víra v demokracii slábne. Demokratické procesy se paradoxně často stávají prostředkem k nástupu autoritářů a k podkopání demokratických struktur. Tradiční liberální vize ztrácejí v rámci turbulentního vývoje světa na síle. Je to konec demokracie, jakou známe? Stojíme na prahu systémové změny? Ztratila demokracie schopnost reagovat na změny ve společnosti a technologický pokrok? A jak lze těmto negativním trendům čelit? Na tyto a mnohé další otázky se letošní konference Forum 2000 pokusí odpovědět.

Hlavní část programu konference se uskuteční stejně jako v uplynulých letech v prostorách paláce Žofín a pražského Goethe institutu. „Jako vždy bychom chtěli pozvat na konferenci Forum 2000 zájemce z řad široké veřejnosti, jimž není lhostejné veřejné dění. Letošní ročník se bude zabývat nejen hrozbami ze strany autoritářských režimů, jaké momentálně vládnou v Rusku, Číně či ve Venezuele, ale zejména alarmujícím oslabováním demokracie zevnitř, ve svobodném světě. Pokud si chceme demokracii udržet, musíme o ni neustále pečovat a pro její dobré fungování něco sami dělat,“ říká Jakub Klepal, ředitel Nadace Forum 2000, která konferenci Forum 2000 každoročně pořádá.

Pro účast na diskuzích konaných v rámci konference Forum 2000 v Praze je nezbytná předchozí registrace. Ta je možná pouze prostřednictvím online registračního systému od 1. srpna 2017 do 29. září 2017 nebo do naplnění kapacity. Pro více informací, včetně průběžně aktualizovaného programu konference a jejích hostů navštivte internetové stránky www.forum2000.cz.

O NADACI FORUM 2000 

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. Kromě výroční mezinárodní konference Forum 2000 pořádá nadace celou řadu dalších aktivit, například největší veletrh neziskových organizací ve střední Evropě NGO Market nebo projekt Demokratická solidarita, který od roku 2013 usiluje o posilování účinné mezinárodní solidarity mezi demokratickými silami v regionu Latinské Ameriky.

O KONFERENCI FORUM 2000

Konference Forum 2000 je hlavním projektem Nadace Forum 2000. Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby se Forum 2000 rozvinulo v nejvýznamnější pravidelné mezinárodní setkání pro diskusi o stavu a budoucnosti demokracie, o výzvách a problémech, jimž demokracie čelí a o možnostech řešení těchto problémů. V průběhu dvou desetiletí se konference zúčastnila více než tisícovka předních světových osobností, mezi nimi Hillary Clintonová, Jeho Svatost dalajlama, Henry Kissinger, Šimon Peres, Frederik Willem de Klerk či Oscar Arias.

FESTIVAL DEMOKRACIE

Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další kulturní či vzdělávací aktivity, které doplňují či dále rozvíjejí konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Nadace Forum 2000, kteří návštěvníkům festivalu představují své aktivity a nabízejí jiný pohled na otázky, kterými se zabývá hlavní program konference Forum 2000.

bez autora