GALERIE NOD

GALERIE NOD

16.8. 2017 - Ve středu 16. srpna si v 17 hodin budeme povídat o dramaturgické a kurátorské transformaci Galerie NoD. Naším hostem bude Pavel Kubesa, hlavní kurátor galerie.

Galerie NoD prochází v roce 2017 generační dramaturgickou a kurátorskou transformací. Na pozici hlavního kurátora a dramaturga galerie Experimentálního prostoru NoD působí od počátku roku kurátor Pavel Kubesa. Galerie NoD se nově po celý rok zaměřuje výhradně na prezentaci aktuálních tendencí a témat v současném výtvarném umění, se zvláštním zřetelem na mladou generaci autorů jak z České republiky, tak ze zahraničí. Do pravidelného programu zařadí jednou až dvakrát ročně výstavu výrazných osobností ovlivňujících dlouhodobě povahu domácí scény (2017 – Vladimír Kokolia, 2018 – Jiří Kovanda, Margita Titlová-Ylovsky). Dramaturgie galerie klade zvláštní zřetel na médium malby, objektu, fotografie a videoartu a průběhu let 2018-2022 chce rozvinout potenciál mezioborové spolupráce (projekty na pomezí designu písma, současného grafického designu, současného autorského divadla, soudobé hudby, společenských věd, aplikovaných nových technologií). Galerie chce svým provozem naplňovat představy o otevřené tvůrčí platformě reagující na potřeby současné domácí scény výtvarného umění a galerijního provozu schopné reflektovat širší společenský kontext. Současně se bude galerie snažit o vícezdrojové financování projektů s využítím i evropské grantové politiky.

http://nod.roxy.cz/

bez autora