RICHARD DEACON - FREE ASSEMBLY

RICHARD DEACON - FREE ASSEMBLY

30.8. 2017 - Ve středu 30. září si v 17 hodin budeme povídat s Magdalenou Juříkovou, ředitelkou Galerie hl.města Prahy. Hovořit budeme o výstavě Free Assembly Richarda Deacona.

Richard Deacon: Free Assembly
13. 4. 2017 – 17. 9. 2017
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské nám. 1, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin
Kurátor výstavy: Julian Heynen


Richard Deacon (narozen 1949 v Bangoru ve Walesu ve Velké Británii) je jedním z nejvýznamnějších současných sochařů. Od poloviny 70. let se jeho tvorba v různých materiálech vyvinula takovým způsobem, který by se dal nazvat jako souhrn a propojení velmi odlišných přístupů k sochařství, aniž by šlo o pouhou koláž stylů 20. století. Deacon naopak řeší zásadní otázky týkající se sochy v post-tradiční epoše, sahající od formy a významu, tvaru a jazyka, přes otevřený a uzavřený prostor až po jedince a společnost. Jeho dílo se vymyká zařazení do jakéhokoli předem daného stylu a nejrůznější projevy jeho tvorby lze považovat za to, co kdysi dávno jeden kritik popsal jako „deaconianské“. K dalším charakteristickým rysům Deaconovy tvorby patří zjevná rukodělnost jeho soch a množství fyzické práce vynaložené na jejich realizaci. Deacona vždy fascinovala vzájemná hra mezi doslovností a obrazností, mezi materiálností a metaforičností díla. Sám sebe nazývá fabrikátorem, člověkem, který si vymýšlí, konstruuje, staví. Tím poukazuje nejenom na to, že při produkci svých děl úzce spolupracuje s různými techniky, ale také že něco vymýšlí, že si vymýšlí příběhy. Tím zdůrazňuje produktivní nejednoznačnost, která je důležitým předmětem jeho zájmu jako umělce.

Richard Deacon – Free Assembly je první samostatná výstava tohoto autora v České republice. Proto je pojata jako úvod do jeho mnohostranné tvorby vzniklé v období třiceti let. 60 děl představuje rozmanité materiály a techniky, které Deacon používá, od impregnovaného dřeva k oceli a hliníku, od syntetických materiálů ke keramice, od nalezených předmětů po kresby. Měřítko jeho děl se značně liší v závislosti na možnostech galerijních prostor, což zdůrazňuje důležitý aspekt jeho sochařské praxe.

V letech 1969–1978 Richard Deacon studoval v Londýně na Saint Martin’s School of Art a Royal College of Art a dějiny umění na Chelsea School of Art. Přednášel na různých uměleckých školách ve Velké Británii i v zahraničí. Byl profesorem na L’École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži a Kunstakademie v Düsseldorfu. Deaconova první samostatná výstava se konala roku 1978 v Londýně. Po ní následovala řada jeho samostatných výstav doma i v zahraničí; mezi nejvýznamnější z nich patří výstavy v Riverside Studios, Tate Gallery, Whitechapel Art Gallery (všechny v Londýně), Tate Gallery v Liverpoolu a Tate Gallery v St. Yves. Richard Deacon se účastnil mnoha klíčových skupinových výstav po celém světě, včetně documenta 12 v Kasselu. V nedávné době se konala velká retrospektiva jeho tvorby v Musée d’Art Moderne ve Štrasburku, která byla v roce 2011 představena ve Sprengel Museu v Hannoveru. Další retrospektiva následovala v roce 2014 v Tate Britain v Londýně. V roce 2016 v Museu Folkwang v Essenu proběhla retrospektivní výstava Deaconových kreseb a grafik. Od 90. let Deacon pracoval na rozsáhlých projektech na zakázku na řadě míst po celém světě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Turnerovy ceny. Žije a pracuje v Londýně.

Julian Heynen

Místo konání:
Městská knihovna, 2. patro
Termín konání:
13. 4. 2017 – 17. 9. 2017
Otvírací doba:
út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00
Vstupné:
120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)
Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Sobotní výtvarné workshopy
so 9. 9. 2017 13:00–18:00 Kresba světlem, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné reakce budou navazovat na formální i obsahovou stránku umělcova díla. Nejrůznějšími metodami, technikami a s využitím netradičních technických materiálů vytvoříme parafráze děl Richarda Deacona. Věnovat se budeme nejen tvorbě vlastních rozměrných objektů, ale i vytváření drobných sochařských modelů, které bude možné konfrontovat s monumentálním měřítkem vystavených skulptur. Pozornost zaměříme i na koncipování metaforických názvů vzniklých objektů. Budeme vycházet z jednoduché formy kruhu, elipsy i oblouku. Pomocí tužky, provázku a hřebíku vytvoříme geometrické i organické kresby zachycující kontinuální linie, které by mohly sloužit jako návrh sochařských konstrukcí. Ve spolupráci s Institutem světelného designu zrealizujeme workshop, který se bude týkat světelného přepisu autorových kreseb. Plynulé křivky jeho objektů tak přeneseme do dynamické formy luminografie.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

bez autora