DĚLAT LES

DĚLAT LES

4.9. 2017 - Výstava Dělat les bude otevřená v Národním zemědělském muzeu....

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.

Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda – kultura, umění – průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský.

Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

19. 9. 2017–31. 1. 2018
Národní zemědělské muzeum s. p. o., Kostelní 44, Praha 7

Koncepce výstavy:
Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

Fotografie:
Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

Kurátorka výstavy:
Vendula Tůmová / BoysPlayNice

Architektonické řešení:
Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti

Grafické řešení:
Lenka Mičolová

Realizace výstavy a instalace:
Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o.

Partneři výstavy:
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Designblok 2017
Lesnická práce
CZECHDESIGN
DesignMagazin
Radio1

Doprovodné programy a komentované prohlídky:
aktuálně na www.nzm.cz a www.delatles.cz

bez autora