R1 Goat
Právě hraje:
ZDENĚK HNYK
10:05 - 11:40
on-line přehrávač
Diplomanti AVU 2017

Diplomanti AVU 2017

13.6. 2017 - Výstava v Národní galerii v Praze - Veletržním paláci, od 24. června do 30. července 2017.

New Wave.
Diplomanti AVU 2017 / AVU Graduates 2017
24. června - 30. července 2017
Národní galerie v Praze - Veletržní palác

3. patro, Korzo, Hala A

Letošní výstava diplomantů se pohybuje tak trochu jako vlna, mezi budoucností a minulostí, mezi internetovou a barokní citlivostí. Na jedné straně je výstava realizovaná dnes – ve světě digitálního obrazu, globálních problémů a sociální sítí, na druhé straně se snaží formulovat sevřenou perspektivu setrvávající u tradičních přístupů a médií. Při přípravě výstavy jsme se toto napětí nesnažili nijak zakrývat, ale naopak ho koncepčně využít. Jedním z hlavních momentů je využití textilu – pro instalaci, tisky informací i popisek; tímto řešením jsme chtěli přistoupit k velmi složitému prostorovému i institucionálnímu zázemí nikoli hledáním kompromisů, ale cílevědomou, estetickou, a snad také trochu barokní prací. Jde nám nikoli o utvrzení mediálních, formálních a autorských hranic, ale naopak o jejich rozvlnění a odlehčení podél naznačených dualit vnitřku a vnějšku, subjektivního i objektivního, vážného a vzdušného.

První část výstavy v korzu Veletržního paláce se však otevírá pohledu zvenku skrze prosklenou fasádu. Instalace je v úvodu orientována na figurální motivy a médium sochy, pracuje s perspektivou a člení jednotlivá díla podle hmoty a míry abstrakce. V patře korza pak můžeme sledovat nuancovanější malířské a grafické práce, abychom se ve svižném rytmu přesunuli do chodby za velkou dvoranou, která sdružuje instalačně náročnější a intermediální díla; přes další prosklenou stěnu pak můžeme projít do haly A s dalšími malířskými a restaurátorskými díly. Členité třetí patro, opět rámované instalací s textilem, pak udržuje střídavý rytmus obrazů, objektů, ale také prezentace architektury.

Vystavují: Argišt ALAVERDYAN, Adéla BERNHARDOVÁ, Radka BODZEVIČ DOUBRAVOVÁ, Jan ČÁDA, Kateřina ČÁPOVÁ, Romana DRDOVÁ, Zuzana DVORSKÁ ŠÍPOVÁ, Eva FAJČÍKOVÁ, Lenka FALUŠIOVÁ, Pavel FRONĚK, Jan HERES, Michal HRADIL, Matěj HRBEK, Vojtěch HRUBANT, Michal JANIGA, Tomáš JANÍK, Monika JASIOKOVÁ, Kateřina KOMM, Hana KOSTKOVÁ, Anna KRAJČOVÁ, Lenka KUBELOVÁ, Pamela KUŤÁKOVÁ, Nikol KUTÍKOVÁ, Martin KYRYCH, Andrea LÉDLOVÁ, Petra LOMNICKÁ, Adéla LUSTIGOVÁ, Matěj MACHÁČEK, Jiří MAREK, Jan MIKŠÍK, Martin MRKVA, Martina NOVÁKOVÁ, Michal ORMANDÍK, Ladis PACHMUCH, Petra PAVLÍČKOVÁ, Miroslav PAZDERA, Stanislav PECH, Vojtěch RADA, Matěj REJL, Pavla ŠKRLETOVÁ, Filip ŠVEHLA, Barbora ŠVEHLÁKOVÁ, Jakub TLUČHOŘ, Tereza TRETIAGOVÁ, Vendula URBANOVÁ, Martina VIKOVÁ

Vernisáž proběhne v pátek 23. 6. 2017 od 17.00 hod.

Od 21:00 afterparty v Holešovické šachtě / DJs by Explore Label / Občerstvení zajištuje Klub AVU

K vernisáži výstavy vychází souborný katalog doplněný o teoretické texty o absolventských pracích.

Výstava je otevřena pro veřejnost ZDARMA a to denně kromě pondělí od 10.00-18.00 hod.

Doprovodný program výstavy
27. 6. od 18.00   diskuzní večer na téma výuky výtvarného umění
29. 6. – 10. 7. od 19.00 ateliérová prezentace Školy Mileny Dopitové
11. 7. od 16.00   komentovaná prohlídka výstavou s rektorem Tomášem Vaňkem a absolventy
11. 7. Od 18.00  diskuzní večer na téma budoucnost AVU
18. 7. od 16.00   komentovaná prohlídka výstavou s kurátorem Václavem Janoščíkem a absolventy
18. 7. od 18.00   diskuzní večer s autory textů o diplomantech na téma Teorie
18. 7. od 21.00   Letní Kino výtvarných umění na terase 6. patra Veletržního paláce
20. – 30. 7. ateliérová prezentace Školy Vladimíra Kokolii

www.avu.cz

bez autora