R1 Goat
Právě hraje:
SNACK
18:00 - 19:00
on-line přehrávač
BIG BANG DATA

BIG BANG DATA

17.5. 2017 - Výstava BIG BANG DATA zkoumá fenomén informační exploze, kterou dnes zažíváme

7. 4. - 14. 8. 2017
Centrum současného umění DOX připravilo ve spolupráci s CCCB – Centrem pro současnou kulturu v Barceloně rozsáhlou multimediální výstavu, která představuje, jak naši dobu a společnost radikálním způsobem mění vytváření, zpracovávání a interpretace tzv. Velkých dat. Projekt BIG BANG DATA zkoumá dopady datafikace světa, procesu stejně významného pro 21. století, jako byla elektrifikace pro 19. století.

Co jsou to vlastně „Velká data“? Jedním z klíčových rysů naší doby je vytváření obrovských objemů dat. Zatímco cena za ukládání digitálních informací během posledních 15 let dramaticky klesla, počet elektronických zařízení, která shromažďují, vytvářejí a posílají data, se exponenciálně zvýšil. 

„Data, vytvářená sítěmi senzorů všude kolem nás, průmyslovými technologiemi i jednotlivci, jsou dnes považována za otevřenou příležitost i mocný nástroj. Mohou být klíčovým prvkem pro rozvoj participativnější demokracie a efektivnější státní správy. Mohou se však zároveň stát prostředkem k vytvoření bezprecedentního systému hromadného dohledu,“ vysvětluje kurátorka Olga Subirós. 

Kurátoři Olga Subirós a José Luis de Vicente ve výstavě připravené institucí CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) ve spolupráci s Nadací Telefónica a Centrem DOX zkoumají fenomén Velkých dat prostřednictvím více než 30 děl a projektů umělců a výzkumných pracovníků z celého světa. 

Výstava BIG BANG DATA měla premiéru v roce 2014 v Barceloně a následně putovala jako otevřený koncept do výstavních institucí v Madridu, Buenos Aires, Londýně, Limě, Singapuru a Santiagu de Chile. V každé z institucí byla výstava představena v jiné podobě a doplněna o lokální kontext. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

16. 5. – 20. 5. 
TÝDEN DATOVÉ BEZPEČNOSTI – série přednášek a workshopů na téma datové ochrany a bezpečnosti: Co skrze data odkrýváme a mělo by nám to vadit? Jak můžeme svá data chránit? 
Pozváni jsou Vesselin Popov (odborník v oblasti psychometrie působící na Cambridge University), Oktavía Jonsdottir (expertka a nezávislá konzultantka v oblasti datové bezpečnosti pro organizace i jednotlivec, členka Islandské pirátské strany), Tactical Tech (berlínský kolektiv, zabývající se osvětou v oblasti datové bezpečnosti) 

25. 5. | 19:00 
KINOLAB DOX - Data Overload: Collapsed Mind - filmově-diskuzní večer na téma: 
Vliv informační exploze a zahlcenost daty na lidskou psychiku 

15. 6. | 19:00 
KINOLAB DOX - Data Overload: Biohack Me! - filmově-diskuzní večer na téma: 
Kybernetické vylepšování těla jako budoucnost lidstva 

18. 6. |  14:00 
ČASOLAP – program pro mladé od 13 let a jejich rodiče a prarodiče na téma digitální společnosti 

21. 6. | 18:30 
(S)TISK DOBY – pravidelný kulatý stůl s novináři tentokrát na téma datové žurnalistiky 

21. 6. | 19:00 
KINOLAB DOX - Data Overload: Data v rukou státu - filmově-diskuzní večer na téma: Ochrana osobních údajů a nový zákon GDPR

 

bez autora