R1 Goat
Právě hraje:
SNACK
18:00 - 19:00
on-line přehrávač
Vyberte si svou dobrovolnickou aktivitu!

Vyberte si svou dobrovolnickou aktivitu!

16.5. 2017 - Stovky mladých lidí letos vyrazí do zahraničí jako dobrovolníci. Projekty si vybírají právě teď...

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) se právě připravuje na dobrovolnickou sezónu pro rok 2017.Zájemci o dobrovolnictví vybírat v databázi INEX-SDA workcampy, tedy krátkodobé dobrovolnické projekty, do kterých se chtějí zapojit - ať už v zahraničí nebo v Česku.V letošním roce nabídka sestává z 2000 veřejně prospěšných projektů.Tuto možnost využije každoročně přibližně 600 českých dobrovolníků, kteří vyjíždí na projekty v evropských zemích, ale i v Americe, Africe či Asii. Více než 300 zahraničních dobrovolníků naopak přijíždí na dobrovolnické projekty do Česka. INEX-SDA jim zde letos nabídne 34 workcampů, které organizuje ve spolupráci s  obcemi a neziskovými organizacemi.

Co je to workcamp?


Workcamp je 2-3 týdenní dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých koutů světa. Účast je proto jedinečnou příležitostí poznat různé země a jejich kulturu z úplně nové perspektivy, podpořit svou prací veřejně prospěšný projekt a naučit se nové věci, ověřit si znalost cizích jazyků v praxi, poznat zajímavé lidi i sebe sama. Náplň projektů je různorodá, nejčastěji jsou zastoupeny projekty zaměřené na ochranu přírody nebo rekonstrukci památek. Snadno ale najdou uplatnění i zájemci o podporu kulturních projektů, nebo o práci s dětmi či podporu lidí se znevýhodněním.

„Poznala jsem, že dokážu být samostatná, když jsem se v pořádku dokázala sama dostat až do místa, kde probíhal workcamp aniž bych předtím vůbec letěla letadlem nebo uměla španělsky. Nejlepší bylo poznání nových lidí, všichni jsme si výborně rozuměli a stále jsme v kontaktu a plánujeme společné setkání,“
říká Kateřina, která se účastnila workcampu ve Španělsku.

Globální dobrovolnictví i vedení workcampu v ČR


I když většina českých dobrovolníků vyjíždí na workcampy v rámci svého nejbližšího okolí, tedy po Evropě. V rámci tzv. Cyklu globálního dobrovolnictví lze vyjet též na projekt také do Střední a Jižní Ameriky, Afriky nebo Asie.

Dobrovolníci si proto často mylně myslí, že na workcamp se dá vyjet jen do zahraničí. Workcampu se je však možno účastnit i v Česku. Zvlášť zajímavou příležitostí je pak vedení workcampu. Vedoucí je dobrovolník, který zprostředkovává kontakt zahraniční skupiny s místními lidmi. Mnohé se při tom naučí a zároveň podpoří smysluplný projekt.

Podmínky a informační schůzky

K účasti na workcampu zájemce musí vyplnit závaznou přihláškou a následně zaplatit registrační poplatek. Ubytování a stravování zajišťuje zahraniční organizace na místě. Dobrovolník si hradí sám cestu na workcamp a připojištění.

Začátek sezóny je doprovázen informačními schůzkami pro nové zájemce o dobrovolnictví po celé republice. Na schůzce návštěvníky seznámíme se všemi aspekty mezinárodních dobrovolnických projektů – od těch praktických a organizačních týkajících se samotného výjezdu, po jejich účel a dopad účasti dobrovolníka na místní komunitu i v širším globálním kontextu, vysvětluje koordinátorka INEX-SDA Eva Macková.

Kdo za tím stojí?

INEX – Sdružení dobrovolných aktivitje nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Posláním organizace je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě. INEX-SDA je členem mezinárodních sítí (např. Aliance evropských dobrovolnických organizací), díky kterým můžeme zájemcům nabídnout dobrovolnické projekty našich zahraničních partnerů.

Více informací o workcampech, aktuální nabídku projektů, on-line přihlášku i informace o dalších aktivitách INEX-SDA k nalezetí na www.inexsda.cz.

bez autora