KMENY 90 V MORAVSKÉ GALERII V BRNĚ

KMENY 90 V MORAVSKÉ GALERII V BRNĚ

14.5. 2017 - Výstavní projekt KMENY 90 volně navazuje na trilogii a vyplňuje prostor na časové ose mezi díly KMENY 0 a KMENY.

Výstava bude primárně pomocí referenčních„šedesátky“. Toto srovnání ovšem zcela přesně pramení z totožného kulturního rozkvětu, který probíhal jak v hlavním společenském proudu, tak na jeho okraji.

Tam se již před rokem 1989 připravovala mnohá (do té doby ne příliš viditelná) společenství, která díky politickému převratu zažila několik let nevídané pozornosti. Punkové, metalové i třeba novovlnné skupiny prodávaly své desky v desetitisícových nákladech a nově vznikající kluby nezvládaly nápor fanoušků při jejich koncertech. K těmto v základu již existujícím subkulturám se ovšem začalo přidávat velké množství těch nově se utvářejících a právě ony vnesly do nově vznikající demokracie ještě další, zcela svěží a do té doby nevídaný vítr.

Díky nevyjasněné majetkoprávní situaci se dokonce i v centru měst usazují squateři. Rock’n’roll devadesátých let většina lidí vnímá především prizmatem fenoménu retrofilmu Šakalí léta, ovšem někde hluboko za ním už v tu chvíli bobtná mnohem reálnější a magičtější rockabilly scéna. Do Prahy a následně do celých Čech se naplno dostávají fenomény jako graffiti, rap a breakdance. Vedle celorepublikové exploze rockových klubů se začíná rozvíjet i silná elektronická scéna, ve které je samozřejmě možné sledovat mnoho různě specializovaných proudů. Od travelerské free techno komunity, přes undergroundové jungle a drum and bass kluby, až po velké haly a festivaly zasvěcené house music. Vedle už existující a dále se rozvíjející skateové scény se etabluje ta bruslařská, podobně jako vedle punkové ta skinheadská. Ze scifi komunity se vyděluje proud hráčů deskových her a zavírá se na dlouhé roky do přítmí svých specializovaných heren. Scény, do té doby označované jako alternativa a underground, procházejí velkou transformací a mnohde nezůstává kámen na kameni.

Moravské Galerii v Brně se koná výstava KMENY 90 až do 1. 10. 2017.

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2017/kmeny-90.aspx

bez autora