ROMAN FRANTA V GASK

ROMAN FRANTA V GASK

19.4. 2017 - Roman Franta vystavuje v Galerii Sředočeského kraje....

Definice, Roman Franta, GASK, 23. duben – 11. červen 2017

Galerijní prostor Café Fatal přináší nejnovější soubor obrazů autora, jenž sice nepochází z Kutné Hory ani v ní nežije, ale který zde opakovaně pobýval a tvořil v rámci sympozia pořádaného místní městskou galerií, během něhož vznikla díla reagující na umělecký odkaz kutnohorského rodáka Felixe Jeneweina.

Roman Franta je od konce 90. let nepřehlédnutelnou malířskou osobností s bohatým rejstříkem formálního i obsahového sdělení.  Do širšího diváckého povědomí vstoupil sérií hmyzích obrazů, již předcházelo velkoformátové plátno struktury tvořené rýží. Od toho byl už jen krůček k rozpohybovaným tělíčkům brouků, kteří se na nějaký čas naprosto neodmyslitelně zabydleli v jeho tvorbě.

Frantova živelná mnohovrstevnatá malba čerpá z východisek abstraktního expresionismu, popartu i americké a evropské malby 80. let, kdy vše přetavuje do vlastní autorské řeči. Pohybuje se od realistického iluzivního ztvárnění, přes geometrickou abstrakci až po ležérní anti-estetický projev, a to třeba i v rámci jednoho obrazu.  Kolážovitě propojuje svět zvířat a rostlin se světem lidí a obojí posouvá do nestandardních až absurdních situací.

V předkládané sérii Definice autor obrací svou pozornost ke zkoumání lidského poznání, osobního vývoje a hledání vnitřní svobody a inspirace.  Malíř vychází z definic a definitiv s osobitým chápáním významu těchto slov: pojmová určitost, definitiva výtvarného zpracování, danost či stálost významu velkých osobností a jejich myšlenek. Opět příznačně pro svůj naturel mixuje klasické postupy s odvážným experimentem. Střídá styly a formy vyjádření od eruptivní malby typu „bad painting“ ke zklidněné až podmanivě estetizující poloze. Spojuje zdánlivě nespojitelné světy pokleslé a vyprázdněné popkultury se světem umění a umělců, nebo nás konfrontuje s absurdními pohádkovými situacemi (např. obraz Šípková Růženka). Účinek samotné obrazové složky je často podpořen (umocněn) textovými fragmenty - autorskými komentáři, glosami a krátkými replikami často evokujícími zprávy sms.

Ústředním motivem pláten je lidské tělo. Jde především o ženské figury, torza či detailní tělové výřezy mnohdy s lascivně erotickým podtextem, které umělec jako tatér popisuje jmény uměleckých ikon nebo rituálně zjizvuje. Tento přístup je patrný především na obrazech KLEIN & spol či Zuzana, kde R. Franta využívá malebných momentů k sofistikované kamufláži a šifrovaným odkazům k jednotlivým rukopisům vytetovaných umělců.  Díla Cheg, Kubánka nebo Desatero sarkasticky komentují a parafrázují společensko-politické události nebo nábožensko-etické otázky. Intimní a deníkový charakter mají pak například plátna Happy New Year, F(L)uck, torZo, Zuzana s žirafou či Kristýna. Důležitým momentem spojeným s lidským tělem je bolest související s transformací, kultivací a poznáním získaným na základě vlastní zkušenosti.

Nový cyklus Definice v nás vyvolává nejistotu, rozpaky, přehodnocování. Napadá vizuální stereotypy, s jakými pohlížíme na obrazy, mate nás, dráždí a zároveň vzbuzuje zvědavost a klade otázky.   Franta svou malbou nekompromisně reflektuje dění kolem sebe. Současnou společnost i své osobní prožitky komentuje s ironicko-hravým odstupem. Nevyhýbá se ani hloubavějším apropriacím z kapitol dějin umění, ty však předkládá v nezvyklých provokativních souvislostech.

Veronika Marešová, kurátorka výstavy, duben 2017

www.romanfranta.cz

bez autora