PECHAKUCHA NIGHT VOL. 53

PECHAKUCHA NIGHT VOL. 53

19.4. 2017 - Smrt, nárok na existenci, touha či umění amerických Shakerů – to jsou jen některá z témat další pražské PechaKucha Night - 26. dubna v kině Aero...

Celosvětově známý a populární projekt, během jehož jednoho večera promluví o své práci 12 mluvčích z různých uměleckých oborů ve formátu 20 obrázků x 20 vteřin proběhne ve středu 26. dubna 2017 od 19.20 hodin v žižkovském kině Aero již po padesáté třetí.

Promluví nová hvězda české ilustrátorské scény Nikola Hoření o své závislosti na kreslení, grafička Kristina Fišerová o autorských plakátech apelujících na nízké pudy, Štěpánka Chlumská (NG) a Jana Vahalíková (Marvil) o současné podobě kláštera sv. Anežky České na Františku, designér Jiří Pelcl o nábytkářském a designérském umění amerických Shakerů, redaktoři časopisu Křivák (Judita Císařová, Miloš Hroch a Petr Bláha) o právu na město pro skejťáky, spisovatel a básník Petr Borkovec o psaní, architekti Aleš Lapka a Jana Zoubková (ADR) o rekonstrukci Javornické palírny, architekti Miroslav a Zdeněk Chmelovi (Chmel architekti) o tom, proč ke každému projektu potřebují model, novinář Ondřej Nezbeda o smrti, malíř Jakub Gajdošík o obrazech, fotografka Zuzana Šrámková o tom, co může vzniknout, když se snažíte ušetřit na víno, a architekt a památkář Matyáš Kracík o našem vztahu k domům z doby po roce 1945.

O projektu PechaKucha u nás i ve světě
PechaKucha Nights se konají v Praze pravidelně již od roku 2007 a v archivu na webových stránkách projektu (www.pechakucha.cz) naleznete audiovizuální záznamy všech proběhnuvších vystoupení. Do dnešního dne si můžete vyhledat a přehrát kterékoliv z 629 vystoupení. Archiv pražské PechaKucha se tak pomalu ale jistě stává archivem soudobého dění v mnoha tvůrčích oborech.

Projekt PechaKucha vymysleli architekti Astrid Kleinová a Mark Dytham z atelieru Klein Dytham architects, který působí v japonském Tokiu. Popularita PK roste neuvěřitelně rychle: dnes se koná ve více než 940 městech světa. Každé město má svého lokálního organizátora a pořádá PK na základě udělené licence. Pravidla jsou jasná: musí se konat pravidelně, mluvčí za vystoupení nesmí být honorováni a musí být dodržen formát 20 obrázků x 20 vteřin.

www.pechakucha.org


Zajímavé a inspirativní počiny a hosty vybírá v Praze sedm dramaturgů: Adam Gebrian - architekt a propagátor architektury, Petr Babák - grafický designér a vedoucí ateliéru grafického designu a nových médií na UMPRUM, Tomáš Luňák - režisér, Cyril Říha - filosof, Jan H. Vitvar - novinář, Alan Záruba - grafický designér, Jana Kostelecká - kunsthistorička a organizátorka PKNP.  Jejich výběr je čistě subjektivní a zaměřený na co nejširší záběr tvůrčích oborů a generací.

K jednotlivým mluvčím:

Kristina Fišerová

Grafická designérka rozličných schopností, věnující se všemu, co je v oboru podstatné. Vystudovala VŠUP v Praze, v současné době působí jako vedoucí ateliéru Grafického designu na Fakultě designu a umění na Západočeské univerzitě. Autorka vizuálních stylů (např. ČVUT v Praze), upravuje knihy, věnuje se autorským plakátům, kterými apeluje na nízké pudy. Jednou z jejích profesních zálib je zobrazování komických střetů nezvedeného dítěte civilizace a jeho moudré matky přírody.
fiseroweb.cz

Štěpánka Chlumská (NG) a Jana Vahalíková (Studio Marvil)

Š. CH. je historička umění, kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, se specializací na středověké a raně renesanční umění v Čechách. J. V. je grafická designérka, členka studia Marvil, která se kromě navrhování vizuální identity pro různé klienty věnuje také knižní úpravě, úpravě katalogů a výstavní grafice. Společně představí grantem EHP podpořený projekt revitalizace kláštera sv. Anežky České, v jehož rámci se poprvé podařilo zpřístupnit bývalé klášterní zahrady. Součástí projektu byly stavební a sadovnické práce, na které navázala realizace nových venkovních a interiérových expozic (venkovní sochařská zahrada, lapidárium ad.).
http://ngprague.cz/anezsky-klaster-a-fondy-ehp-1

Jiří Pelcl

Je významnou osobností působící na poli designu. Je profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v letech 2002-2005 působil jako rektor. Vedle praktické návrhářské činnosti pro průmyslovou výrobu se zabývá  teorií designu, přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách, publikuje.Za svoji designérskou činnost získal řadu ocenění doma i v cizině. Jeho práce jsou zastoupeny ve stálých sbírkách designu předních evropských muzeí, nejnověji v MoMA, Muzeu moderního umění v New Yorku.  
www.pelcl.cz


Judita Císařová, Miloš Hroch a Petr Bláha (Crook/Křivák)
„Walk through, become your own media.“ přečetli jsme si v zinu balkánského fotografa a skejťáka Sergeje Vutuce a v roce 2014 založili vlastní časopis. Pojmenovali jsme ho Crook nebo Křivák, na tom se pořád nemůžeme shodnout. Shodneme se ale: 1) že v něm nechceme reklamu, 2) že skateboarding je spojený s právem na město, 3) že skejt není jenom pro kluky a 4) že chceme propojovat ty části skejtové a hudební scény, pro které není DIY marketingová nálepka. Psali jsme o betonování prvního skateparku v Barmě nebo mezi osadami za pražským Edenem, o Klinice a kapelách, co máme rádi. Vydali jsme zatím 2 kazety, 4 čísla a při křtech spálili tolik časopisů, až jsme skoro vyhořeli.
crook.cz

Petr Borkovec
Pracoval jako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin, Literárních novin. V současnosti pracuje jako dramaturg café Fra a redaktor nakladatelství Fra. Od roku 1990 vydal patnáct knih básní, próz a textů pro děti. Zatím posledními knihami jsou básnická sbírka Wernisch (2015), básně pro děti O čem sní (2016) a krátké eseje Rozvláčná vyjádření radosti (2016). Jeho sbírky a knižní soubory vyšly v Německu, Rakousku, Anglii a Itálii. Překládal poezii Vladislava Chodaseviče, Vladimira Nabokova, Jevgenije Rejna, Josifa Brodského aj. S Matyášem Havrdou přeložil Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu.

Nikola Hoření
Vystudovala UMPRUM v Praze v ateliérech tvorby písma a typografie a Ilustrace a grafiky. Ráda kreslí a zkouší různé techniky, její favorit je kresba tuší nebo barevnými mastnými pastely. Ilustrovala knihy pro Maťu, Host, Volvox Globator a Meander. V roce 2015 vyšel v nakladatelství Take take take její autorský komiks The School Trip o oživlé noční můře na výletu se školkou a roku 2016 v nakladatelství Bylo nebylo „hýbací“ autorská kniha Kéž by aneb Kniha tužeb.

Aleš Lapka a Jana Zoubková (ADR)
Architektonický ateliér ADR založili v roce 1996 Petr Kolář a Aleš Lapka. Na PK představí A. L. společně se spoluautorkou J. Z. projekt rekonstrukce a dostavby Javornické palírny: ovoce, sad, dřevo a vápenná bílá...
www.adr.cz

Miroslav a Zdeněk Chmelovi (Chmel architekti)
Během studia i praxe se setkali s rozdílnými prostředími, inspiracemi a měřítky v různých fázích navrhování. Ať už šlo o továrnu na bonbóny ve Švýcarsku nebo školní projekt na severu Čech, při práci na projektech vždy používali jako nástroj navrhování architektonické modely. Model jako fyzický objekt, který umožňuje porozumět složitým problémům jejich zjednodušením a který umožňuje zkoumání jednotlivých kategorií vnímání jako jsou měřítko, proporce, struktura či světlo v jejich fyzické přítomnosti. Tyto metody je posouvají vždy o krůček blíže k pochopení toho, jak budou fungovat projekty v realitě.
www.chmel-architekti.cz

Ondřej Nezbeda
Původní profesí učitel biologie a tělesné výchovy. Dva roky pracoval jako meteorologický pozorovatel na observatoři na Milešovce v Českém středohoří. Věnuje se hlavně přírodním vědám a literatuře. Je členem redakce časopisu Respekt. V roce 2016 mu v nakladatelství Paseka vyšla kniha Průvodce smrtelníka / Prakticky o posledních věcech člověka.

Jakub Gajdošík
"Četl jste to?" zeptal se Karras.
Ten druhý zavrtěl hlavou. "Ne, nečetl. Měl bych?"
"Já nevím. Právě jsem to dočetl a nejsem si tak úplně jistý, že jsem to pochopil," lhal Karras.
Exorcista - William P. Blatty, 1971 (trans. by H. P.1992)
J. G. je absolventem ateliéru malby na AVU a věnuje se komiksu a volné tvorbě.
www.kkdtrooper.tumblr.com

Zuzana Šrámková
Muzika, ať už živě nebo z jukeboxu, levný chlast úplně všude a na kocák večerka. V Ostravě večer můžeš potkat jak lásku života, tak i pěst na solar. Z. Š. se před několika lety přestěhovala do jedné z takzvaně vyloučených lokalit v centru Ostravy, totiž na ulici s příznačným názvem Spodní. Nevedla ji sem ani tak touha po dobrodružství či sociální cítění, jako spíš snaha „ušetřit prachy na víno“, jak sama říká. Postupem času zde ale jaksi mimochodem začala vznikat komunita umělců, hudebníků a „náhodných kolemjdoucích“. A právě život tohoto pestrého společenství, plný večírků, koncertů, alkoholu, ale i laskavosti, otevřenosti a mezilidských vztahů zaznamenává.

Matyáš Kracík
Architekt a památkář. Zabývá se pražskou architekturou vzniklou v druhé polovině 20. století. Příspěvěk nastíní problematiku památkové ochrany těchto staveb. Budou představeny budovy, které měly to štěstí a byly prohlášeny za kulturní památku, ale i hodnotné, které to štěstí neměly a podléhají radikálním přestavbám či jsou demolovány aby ustoupily komerčním developerským projektům.

bez autora