R1 Goat
Právě hraje:
VELKÁ SEDMA
09:00 - 11:00
on-line přehrávač
SWAN PRAGUE FESTIVAL

SWAN PRAGUE FESTIVAL

16.3. 2017 - PODPORUJTE SVÉ UMĚLKYNĚ!

Datum konání:
25.-26.3.2017

Místo konání:
Divadelní klub Swan, Kolowratský palác, Ovocný trh 6, Praha 1                                                    

25.3.2017 v 19:00 bude zahájen již 3. ročník SWAN PRAGUE FESTIVALU. Tento festival je dobročinným projektem, jehož cílem je podpora ženských umělkyň a vytvoření prostoru pro sdílení a vyjádření jejich rozdílných zkušeností a názorů. Podtitulem letošního ročníku je Borderlines - překračování hranic, který se snaží reflektovat současnou situaci ve světě a v naší těsné blízkosti. S tímto tématem souvisí i výběr organizace, na jejíž konto půjde výtěžek z prodeje vstupenek, kterou je Organizace pro pomoc uprchlíkům (www.opu.cz).

Původní idea projektu SWAN (Support Women Artists Now) pochází z USA (více www.womenarts.org), kde poprvé proběhl v roce 2007. Spontánně pak začaly vznikat podobné akce v dalších zemích a dnes se projektu účastní již 26 států.

SWAN PRAGUE FESTIVAL letos představí v rámci výstav, performancí, promítání a workshopů 28 mezinárodních umělkyň, které se podělí o své vize prostřednictvím různých uměleckých forem (hudba, tanec, fotografie, DJ, VJ, umělecké instalace, film, divadlo, loutky atd.). Za všechny jmenujme známou britskou zpěvačku Charlie One, české malířky Alenu Foustkovou a Lucii Skřivánkouvou, temnou performerku Mayu Petrovnu, taneční uskupení Maso krůtí či Manu Salehi z Íránu, která se věnuje digitálním médiím (kompletní program a seznam umělkyň na www.swanprague.com).

Organizátorky chtějí poděkovat všem umělkyním, jež se festivalu účastní, a to bez nároku na honorář. Dále Divadelnímu klubu Swan, který nám zdarma poskytl prostory. Týmu neziskové Organizace pro pomoc uprchlíkům za jejich důležitou práci. A v neposlední řadě též Radiu 1, Prague Shakespeare Company, Linhartově nadaci, Prague College, Prague Film School, PFTC, Blood, Love & Rhetoric Theatre, Bohemistovi, Catnipu a Savci za podporu.

www.swanprague.com  
www.facebook.com/SWANprague 

bez autora